BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Tuntev Zoran (Sofia University St. Kliment Ohridski)
Tytuł
Determination of City Tourism Competitiveness Cumulative Index Based on a Case Study of Świnoujście and Ohrid
Wyznaczanie indeksu turystycznej konkurencyjności miasta na przykładzie miast Świnoujście i Ohrid
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 49-61, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Turystyka, Funkcje miasta
Competitiveness, Tourism, Town function
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Świnoujście
Abstrakt
Konkurencyjność miasta ocenić można pod różnym kątem, w tym z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest określenie determinantów konkurencyjności turystycznej miast poprzez analizę elementów budujących ich pozycję w sektorze turystyki oraz zbudowanie wskaźnika, który pozwoli porównywać między sobą różne miejsca. Podjęty temat wydaje się być ważny, ponieważ miasta wpływają na funkcjonowanie i rozwój całych regionów. Poszukując determinantów konkurencyjności, trzeba założyć, że pewne czynniki wpłyną na konkurencyjność pozytywnie, podczas gdy inne będą ją ograniczać. Pierwsza grupa obejmuje na przykład usługi związane z zakwaterowaniem, a także takie zasoby, jak architektoniczne atrakcje miasta albo też charakter i dostępności infrastruktury transportowej. Konkurencyjność może być natomiast ograniczona przez zanieczyszczone środowisko naturalne i przestępczość. (abstrakt oryginalny)

Competitiveness of a city can be seen from different points of view, including tourism attractiveness. Then it is understood as an ability to compete effectively in the area of tourism with other cities. The purpose of this article is to establish determinants of urban competitiveness through its decomposition into elements related to the tourism industry. This topic seems to be important because cities influence the functioning and development of whole regions. Moreover, depending on the nature of the city and its location, it can fulfill a variety of functions, which are essential for citizens' standard of living. While searching for determinants of competitiveness, one has to assume that certain factors will affect the competitiveness positively, while others will be a limitation. The first group includes accommodation and tourism services, as well as city resources, such as architectural attractions, nature and availability of transport. The competitiveness can be restricted by polluted natural environment and crime rate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basińska-Zych, A., Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2010). Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 25-37.
 2. Bąk, I., Wawrzyniak, K. (2012). Konkurencyjność powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku pod względem atrakcyjności i intensywności ruchu turystycznego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 292 (66), 5-14.
 3. Błaszczyk, M. (2013). W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. The Bow's review devoted to restoration of the southern states (1867). Journals Of Literature, Education, Agriculture And Commerce, New York, 441.
 5. Ding Lei, W., Xiao-Gen, W., Yi, D.J. (2006). A system of evaluation indicator for the urban tourism competitiveness. Economic Geography, 3.
 6. Drejerska, N. (2005). Rola marketingu społecznego w turystyce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 4 (2), 27-34.
 7. Europejska Stolica Kultury 2016 (2010). Brief, 128.
 8. Fornalczyk, A. (2007). Biznes a ochrona konkurencji. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 9. Gierszewska, G., Romanowska, M. (1994). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 10. Jian-Qiang, Z., Gang-Min, W. (2008). The Designing on Improving the Competitiveness of the Chinese City Tourism Industry. Commercial Research, 12.
 11. Lemanowicz, M., Puciata, E. (2010). Czynniki warunkujące sukces produktów turystycznych województwa małopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (4), 255-265.
 12. Łaźniewska, E., Gorynia, M. (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. PWN, Warszawa.
 13. Niezgoda, A. (2010). Społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej - przykład mieszkańców Poznania. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 357-368.
 14. Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 15. State of the U.S. textile industry: hearing before the Subcommittee on International Trade of the Committee on Finance, United States Senate (1885). Ninety-eighth Congress, second session, September, 18, 62, 164.
 16. Szpak, J. (1997). Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa.
 17. Tuntev, Z. (2005). Environment and Tourism. Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid.
 18. Turok, I. (2004). Cities, regions and competitiveness. Regional Studies, 38, 1069-1083.
 19. Wiatrak, A.P. (2010). Kierunki i uwarunkowania wspierania współpracy terytorialnej Polski w turystyce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9 (4), 585-595.
 20. Würzl, A. (1980). Future development of tourism. Tourism Review, 35 (2), 2-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu