BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicka Mariola
Tytuł
Interwencjonizm państwowy krajów rozwijających się w handlu zagranicznym
State Interventionism of the Developing Countries in Foreign Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 118, s. 7-23
Tytuł własny numeru
Interwencjonizm państwowy. Zagadnienia wybrane
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Kraje rozwijające się, Handel zagraniczny, Interwencjonizm, Wymiana międzynarodowa
Government intervention, Developing countries, Foreign trade, Interventionism, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Interwencjonizm państwowy w sferze międzynarodowej wymiany towarowej określa się jako politykę handlową państwa. Stanowi ona integralny element całej polityki ekonomicznej państwa, w związku z czym jej narzędzia, a zwłaszcza cale którym służy, wynikają z istniejącej sytuacji ekonomicznej i przyjętych przez państwo koncepcji rozwojowych. Tym niemniej wyodrębnia się ona w sposób widoczny od innych sfer Interwencjonizmu państwowego, regulując w sposób pośredni lub bezpośredni wielkość i strukturę eksportu i importu towarowego. Przedmiotem analizy będzie polityka handlowa krajów rozwijających się o gospodarce rynkowej, z dominacją prywatnej własności środków produkcji i brakiem państwowego monopolu handlu zagranicznego. (fragment tekstu)

The basic aim of state interventionism of the developing countries in foreign trade (trade policy) is counteraction to foreign trade barrier understood as structural prevalence of import intensity of economies over payment capacities resulting from the realized exports. For this purpose the economic authorities of these countries use internal and treaty instruments of trade policy. The former ones serve to increase the size and profitability of exports and to regulate the structure and volume of imports through subsidies, imports etc. Treaty instruments consist in actions aiming at concluding international agreements enabling the growth of efficiency of foreign exchange of the developing countries. The analysis of the efficiency of these instruments should be done againsts the background of the basic mechanisms governing the developing economies. These mechanisms find their most synthetic expression in the realized by these countries so-called dependent type of economic growth. It consists in the way the developing economies are included in the international division of labour - anti-functional to their needs in the field of economic growth and in the extent of their dependence on the world economy, resulting from the lack of internal growth reserves. Generally, the efficiency of internal instruments of trade policy is limited by the strong dependence of the developing economies on the world economy because of the lack of internal growth reserves. Limited efficiency of the treaty instruments is a result of the way these economies are included in the international division of labour. The only efficient method of counteraction to the barrier of foreign trade are the structural transformations of the internal socio-economic mechanisms, carried out in such a way they would create conditions to eliminate the lack of internal growth reserves. Any actions autonomous versus the dependent type of economic growth, including the traditional trade policy, are symptomatic actions, which do not break the causes of foreign trade barrier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Jasiński, T. Kołodziej, M. Rybarska: Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny - strategia rozwoju krajów rozwijających się. AE Kraków 1980.
  2. M. Bywater: Lome II, Revue du Marche Commun, juillet-aout 1979.
  3. Z. Dobosiewicz: Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa 1976.
  4. Kraje rozwijające się - prawidłowości, tendencje i perspektywy. Warszawa 1977.
  5. Teoria i polityka handlu międzynarodowego w kapitalizmie, Warszawa 1960.
  6. J. Dobozi: Problem surowcowy we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe 1979 nr 7/8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu