BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Henryk (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Do Public News Announcements Matter? The Case of Intraday Returns, Volume and Volatility Relations in Selected European Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 633-644, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Wolumen obrotu, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Przepływ informacji
Trading volume, Capital market, Stock market, Data flow
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Frankfurcie, Giełda Papierów Wartościowych w Frankfurcie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Frankfurt Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Goal - The main goal of this paper is to analyse information flow on and between three European stock markets operating in Frankfurt, Vienna and Warsaw. Methodology - We used ARMA(1,1)-EGARCH-M(1,1) to model conditional variance and then we investigated Granger causality on three stock exchanges operating in Frankfurt, Vienna and Warsaw using the Bayesian large sample correction of the critical values in significance tests. Results - The results of our study confirm the dominant role of the Frankfurt Stock Exchange since the most significant relationship is the causality from DAX30 returns to the returns of ATX20 and WIG20 which is observed irrespective of the time of the day and the presence of important public news. Moreover, the empirical results of this paper confirm the strong impact of the announcements of macroeconomic news from the U.S. economy on the structure of causal links on the markets analysed. Originality - To the best of our knowledge, this paper is one of the first contributions that fills the gap in the existing literature by examining the impact of U.S. macroeconomic news announcements on dynamic relations between intraday returns, volatility and trading volume on the three selected European markets. (abstrakt oryginalny)

Cel - Głównym celem pracy jest analiza przepływu informacji na/pomiędzy trzema europejskimi giełdami działającymi we Frankfurcie, Wiedniu i Warszawie. Metodologia - Oszacowania zmienności uzyskano w oparciu o model ARMA (1,1)-EGARCH-M (1.1), a następnie zbadano zależności przyczynowe w sensie Grangera na trzech analizowanych giełdach, używając (ze względu na rozmiar próbki) bayesowskiej korekty wartości krytycznych. Wyniki - Wyniki badań potwierdzają dominującą rolę Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych - najbardziej znaczącym oddziaływaniem jest związek przyczynowy przebiegający w kierunku od stóp zwrotu DAX30 do stóp zwrotu ATX20 i WIG20, który obserwuje się niezależnie od pory dnia i obecności (lub braku) napływu ważnych informacji publicznych. Co więcej, wyniki empiryczne potwierdzają silny wpływ makroekonomicznych ogłoszeń dotyczących amerykańskiej gospodarki na strukturę związków przyczynowych na analizowanych rynkach. Oryginalność - Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, artykuł ten jest jedną z pierwszych prób wypełnienia luki w literaturze przedmiotu poprzez analizę wpływu makroekonomicznych ogłoszeń dotyczących amerykańskiej gospodarki na strukturę związków przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu, zmiennością i wolumenem transakcji na trzech wybranych europejskich rynki w oparciu o wykorzystanie danych typu intraday. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T., Bollerslev T., Diebold F., Vega C. (2007), Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets, "Journal of International Economics" vol. 73, pp. 251-277.
 2. Bollerslev T., Jubinski D. (1999), Equity trading volume and volatility: latent information arrivals and common long-run dependencies, "Journal of Business and Economic Statistics" vol. 17, pp. 9-21.
 3. Bouezmarni T., Rombouts J.V.K., Taamouti A. (2012), A nonparametric copula based test for conditional independence with applications to Granger causality, "Journal of Business and Economic Statistics" vol. 30 (2), pp. 275-287.
 4. Chan W. (2003), Stock price reaction to news and no-news: Drift and reversal after headlines, "Journal of Financial Economics" vol. 70, pp. 223-260.
 5. Clark P.K. (1973), A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices, "Econometrica" vol. 41, pp. 135-156.
 6. Copeland T.E. (1976), A model of asset trading under the assumption of sequential information arrival, "Journal of Finance" vol. 31, pp. 1149-1168.
 7. Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A. (1998), Investor psychology and security market under- and overreactions, "Journal of Finance" vol. 53, pp. 1839-1885.
 8. Darrat A.F., Rahman S., Zhong M. (2003), Intraday trading volume and return volatility of the DJIA stocks: A note, "Journal of Banking and Finance" vol. 27, pp. 2035-2043.
 9. Darrat A.F., Zhong M., Cheng L.T.W. (2007), Intraday volume and volatility relations with and without public news, "Journal of Banking and Finance" vol. 31, pp. 2711-2729.
 10. Dimpfl T. (2011), The impact of US news to the German stock market - an event study analysis, "The Quarterly Review of Economics and Finance" vol. 51, pp. 389-398.
 11. Dolado J.J., Lütkepohl H. (1996), Making Wald tests work for cointegrated VAR systems, "Econometrics Reviews" vol. 15, pp. 369-386.
 12. Granger C.W.J. (1969), Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, "Econometrica" vol. 37, pp. 424-438.
 13. Granger C.W.J., Newbold P. (1974), Spurious regression in econometrics, "Journal of Econometrics" vol. 2, pp. 111-120.
 14. Gurgul H., Wójtowicz T. (2014), The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market. The importance of company size to information flow, "Central European Journal of Operations Research" vol. 22, pp. 795-817.
 15. Hacker R.S., Hatemi-J A. (2006), Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: theory and application, "Applied Economics" vol. 38, pp. 1489-1500.
 16. Harju K., Hussain S.M. (2011), Intraday seasonalities and macroeconomic news announcements, "European Financial Management" vol. 17, pp. 367-390.
 17. Lach Ł. (2010), Application of bootstrap methods in investigation of size of the Granger causality test for integrated VAR systems, "Managing Global Transitions: International research journal" vol. 8, pp. 167-186.
 18. Lobato I.N., Velasco C. (2000), Long memory in stock-market trading volume, "Journal of Business and Economic Statistics" vol. 18 (4), pp. 410-427.
 19. Luu J.M., Martens M. (2003), Testing the mixture-of-distributions hypothesis using "realized" volatility, "Journal of Futures Market Volume" vol. 23(7), pp. 661-679.
 20. Mantalos P. (2000), A Graphical Investigation of the Size and Power of the Granger-Causality Tests in Integrated-Cointegrated VAR Systems, "Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics" vol. 4 (1), Article no. 2.
 21. Nikkinen J., Omran M., Sahlström M., Äijö A. (2006), Global stock market reactions to scheduled U.S. macroeconomic news announcements, "Global Finance Journal" vol. 17, pp. 92-104.
 22. Nikkinen J., Sahlström P. (2004), Scheduled Domestic and US Macroeconomic News and Stock Valuation in Europe, "Journal of Multinational Financial Management" vol. 14, pp. 201-245.
 23. Phillips P.C.B. (1986), Understanding the spurious regression in econometrics, "Journal of Econometrics" vol. 33, pp. 311-340.
 24. Pritamani M., Singal V. (2001), Return predictability following large price changes and information releases, "Journal of Banking and Finance" vol. 25, pp. 631-656.
 25. Rossi E., de Magistris P.S. (2010), Long memory and tail dependence in trading volume and volatility, "CREATES Research Paper", no. 2009-2030.
 26. Toda H.Y., Yamamoto T. (1995), Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes, "Journal of Econometrics" vol. 66, pp. 225-250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu