BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek-Kosmala Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Błach Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Doś Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Gorczyńska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem - perspektywa przedsiębiorstwa
Insurance Derivatives in Risk Management - An Enterprise Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 2 (938), s. 129-141, bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Rynek ubezpieczeniowy
Risk management, Risk, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Derywaty ubezpieczeniowe obejmują grupę instrumentów pośrednich pozwalających na dokonywanie transferu ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy. Celem artykułu jest uzasadnienie tezy, że derywaty te mogą w przyszłości stać się ważnym instrumentem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, choć obecnie skala ograniczeń ich zastosowania jest istotna. Rynek derywatów ubezpieczeniowych jest obecnie zdominowany przez reasekuratorów i ubezpieczycieli, postępujące jednak procesy konwergencji rynku finansowego i ubezpieczeniowego mogą prowadzić do powstania nowych rozwiązań bądź stosowania rozwiązań istniejących na nowych polach. W artykule przybliżono istotę i pochodzenie derywatów ubezpieczeniowych, dokonano także przeglądu ich podstawowych rodzajów. Zastosowano głównie metodę analizy literatury oraz dokumentów pisanych w postaci raportów tematycznych czołowych instytucji międzynarodowych zajmujących się praktyką derywatów ubezpieczeniowych.(abstrakt oryginalny)

Insurance derivatives are instruments that allow insurable risk to be transferred to financial markets. The purpose of the paper is to provide justification for the thesis that insurance derivatives may in the future become an important risk-management tool in enterprises, despite significant currently observable obstacles. The insurance derivatives market is dominated by (re)insurers. However, the convergence of financial and insurance markets may lead to the emergence of new solutions or lead existing solutions into new areas of application. In this context, the paper discusses the role of insurance derivatives and provides a description of their basic types. The paper is based on the conceptual analysis of literature and the method of document analysis in the body of the reports provided by leading international institutions offering insurance derivatives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank M., Wiesner R. [2010], The Use of Weather Derivatives by Small- and Medium-Sized Enterprises: Reasons and Obstacles, "Journal of Small Business and Entrepreneurship", vol. 23, nr 4, http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2010.10593503.
 2. Banks E. [2004], Alternative Risk Transfer. Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance and the Capital Markets, John Wiley & Sons, Chichester.
 3. Binkowski P. [2008], Warunki tworzenia i perspektywy rozwoju rynku derywatów pogodowych na rynku krajowym, "Współczesna Ekonomia", nr 2.
 4. Bouriaux S., MacMinn R. [2009], Securitization of Catastrophe Risk: New Developments in Insurance-linked Securities and Derivatives, ,"Journal of Insurance Issues", vol. 32, nr 1.
 5. Bouriaux M.J., Tomas III [2014], Why Do Insurance-linked Exchange Traded Derivatives Fail? "Journal of Insurance Issues", vol. 37, nr 1.
 6. Brockett P.L., Wang M., Yang Ch. [2005], Weather Derivatives and Weather Risk Management, "Risk Management and Insurance Review", vol. 8, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6296.2005.00052.x.
 7. Convergence of Insurance and Capital Markets [2008], Working Paper, World Economic Forum, New York.
 8. Cummins J.D., Weiss M.A. [2009], Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk-transfer Solutions, "The Journal of Risk and Insurance", vol. 76, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6975.2009.01311.x.
 9. Developments in OTC Derivative Instruments, Cat Bonds, Cat-linked Swaps & New Securitisation Products [2000], "The Risk Practice", Willis.
 10. Durbin M. [2011], All about Derivatives, McGraw-Hill, New York.
 11. Frey A., Kirova M., Schmidt C. [2009], The Role of Indices in Transferring Risks to the Capital Markets, Swiss Re, "Sigma", nr 4, Zurich.
 12. Helfenstein P., Holzheu T. [2006], Securitisation - New Opportunities for Insurers and Investors, Swiss Re, "Sigma", nr 7, Zurich.
 13. Hull J.C. [2011], Options, Futures and Other Derivatives, Pearson Education, Harlow.
 14. Kreczmańska-Gigol K. [2009], Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 95, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 15. Małek A. [2011], Reasekuracja. Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego, Poltext, Warszawa.
 16. Preś J. [2007], Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa.
 17. Swan E.J. [2000], Building the Global Market. A 4000 Year History of Derivatives, Kluwer Law International, Hague.
 18. Weather Derivatives Market Shows Robust Growth in 2010-2011 [2011], WRMA, http://www.wrma.org/pdf/WRMA2011IndustrySurveypressreleaseFINAL.pdf (data dostępu: 21.03.2014).
 19. Weber Ch. [2011], Insurance Linked Securities. The Role of the Banks, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 20. Zailer I. [2004], Derivatives Structures as an Alternative to Traditional Forms of Insurance, "Derivatives Use, Trading & Regulation", vol. 10, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0210
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu