BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rawski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie metody refleksji strategicznej do oceny możliwości zmian potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa
Assessing the Possibility of Changes in a Company's Competitive Potential Using the Strategic Reflection Method
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 3 (939), s. 21-33, bibliogr. 13 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Metoda refleksji strategicznej, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Strategic reflection method, Enterprise competitiveness, Competitive potential of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie, że cechy i własności metody refleksji strategicznej (a ściślej trzeciego jej etapu) pozwalają efektywnie określić możliwości kształtowania elementów potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w zależności od oczekiwań formułowanych przez interesariuszy. Uwzględniono oceny czterech grup podmiotów: właścicieli udziałów lub akcji, klientów, pracowników i dostawców. Zweryfikowano zaprezentowane tezy, przedstawiając fragment analizy dla realnego przypadku - przedsiębiorstwa z branży spożywczej, prowadzącego działalność na terenie Polski.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to show that the characteristics and properties of strategic reflection method (its third stage, to be precise) effectively identify potential opportunities to develop competitive business components according to the expectations formulated by stakeholders. Four groups are assessed: the owners of shares, customers, employees and suppliers. The paper's theses are examined, presenting a fragment analysis for the real case of companies from the food industry that are active on the Polish market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. [1993], Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barney J.B. [1997], Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publisching Company, Inc., New York.
 3. Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa.
 4. Kowałkowski A., Krzyżanowska M., Moszoro M., Rawski M. [2010] Menedżer w organizacji - postrzeganie konkurencji oraz refleksja strategiczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 5. Martyniak Z. [1990], Metoda refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4-6.
 6. Martyniak Z. [1996], Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 7. Martyniak Z. [1997], Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 8. Obłój K. [1988], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 9. Rappaport A. [1999], Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 10. Rawski M. [2002a], Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 11. Rawski M. [2002b], Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 12. Rawski M. [2012], Proces oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej [w:] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Konkurencja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna w rozwoju współczesnych organizacji, PTE, Odział w Łodzi, Łódź.
 13. Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0302
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu