BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balon Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Milena Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe
The Role of IFS and BRC Standards in Supplier Assessments
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 3 (939), s. 167-183, bibliogr. 19 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Bezpieczeństwo żywnościowe, Audyt wewnętrzny
Chain stores, Food security, Internal audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności m.in. poprzez wdrożenie wymagań obligatoryjnych systemów GHP, GMP, HACCP. Dodatkowo mogą wdrożyć wymagania norm ISO 22000. Jednak sieci handlowe wymagają od swoich dostawców dodatkowo certyfikatu systemu IFS i (lub) BRC. W artykule przedstawiono wymagania standardów IFS i BRC ze szczególnym zwróceniem uwagi na audyty jako element weryfikacji wdrożonych wymagań. Dokonano także porównania wymagań obu standardów. Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikat na zgodność ze standardami IFS/BRC, odnotowały wiele korzyści, m.in. możliwość sprzedaży swoich produktów na rynkach całego świata.(abstrakt oryginalny)

Food industry companies have an obligation to ensure the safety of products by implementing the mandatory requirements laid out for GHP, GMP and HACCP systems. Additionally, they can also implement ISO 22000 requirements. However, retailers additionally require of suppliers an IFS and/or BRC certificate. The article presents the requirements of IFS and BRC standards, with particular emphasis on audits as part of the verification of the requirements. Comparisons of requirements of both standards are also described. IFS/BRC standards compliance certified companies reap numerous benefits, including the opportunity to sell their products to markets throughout the world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berdowski J. [2005], Wpływ współczesnych systemów zarządzania jakością a szczególnie HACCP, BRC, IFS na procesy doskonalenia organizacji zajmującej się produkcją i obrotem żywnością, "Problemy Jakości", nr 9.
 2. Berdowski J. [2012], Wszystko o nowym BRC, cz. 2: Opis wymagań fundamentalnych VI wersji standardu BRC, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 5.
 3. Berdowski J. [2013], Jak uniknąć negatywnej oceny. Najważniejsze wymagania VI wersji standardu IFS, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 1.
 4. Czupryna M., Maleszka A. [2006], Dodatkowe wymagania stawiane przedsiębiorcom branży spożywczej, "Problemy Jakości", nr 9.
 5. Dobski P. [2006], Rola systemów zapewnienia jakości w budowaniu jakości oferty przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Problemy Jakości", nr 11.
 6. Drabas E., Wojciechowski A. [2006], IFS oraz BRC - międzynarodowe standardy zapewnienia jakości wyrobów spożywczych, "Kalejdoskop Mięsny", nr 2.
 7. Globalna Norma Dotycząca Bezpieczeństwa Żywności BRC [2011], Edycja 6, British Retail Consortium, Londyn.
 8. Havinga T. [2006], Private Relation of Food Safety by Supermarkets, "Law&Policy", vol. 28, nr 4, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9930.2006.00237.x.
 9. IFS Food Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych [2012], Wersja 6, IFS Management GmbH, Niemcy.
 10. IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products [2014], Version 6, IFS Management GmbH, Germany April.
 11. International Trade Centre, Standards Map Compendium. 100 voluntary standards [2013], "At a Glance", March.
 12. Kafel P., Sikora T. [2013], Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej, "Food. Science. Technology. Quality", vol. 1(86), http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/86/204-216.
 13. Kłodowski A. [2005], IFS/BRC międzynarodowe standardy sieci handlowych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 5.
 14. Knaflewska J., Pospiech E. [2007], Quality Assurance Systems in Food Industry and Health Security of Food. Acta Sci. Pol., "Technol. Aliment.", nr 2.
 15. MacDonald M. [2006], Audit, czyli współpracować, nie terroryzować, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 2.
 16. Nowicki P. [2010], IFS i BRC - Standardy oceny dostawców [w:] Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Nowicki P., Sikora T. [2012], Obligatory and Voluntary Food Safety Management Systems - The Up to Date Review, nr 06; In proceeding of: 6th International Quality Conference, At Kragujevac, Serbia.
 18. Popis M. [2013], Systemy bezpieczeństwa żywności, "Problemy Jakości", nr 2.
 19. Standards Map Compendium. 100 Voluntary Standards "At a Glance" [2013], International Trade Centre.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0311
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu