BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, 2014, s. 9-35
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Polityka gospodarcza
Economic development, Economic growth, Economic policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego rozdziału jest analiza wymienionych procesów, a zwłaszcza długookresowego wzrostu gospodarczego (mierzonego zmianami PKB i jego komponentów - wydatków na konsumpcję, inwestycje i wydatków państwa) w krajach członkowskich Unii Europejskiej po II wojnie światowej. Dla zachowania przejrzystości będzie używana nazwa UE-15 w znaczeniu tzw. starego składu Unii Europejskiej, chociaż formalnie to ugrupowanie integracyjne powstało dopiero 1.11.1993 r. Zastąpiło ono kilka wcześniejszych form współpracy i stało się nadrzędne wobec poprzednich organizacji będących przejawem współczesnej integracji europejskiej, której korzenie sięgają okresu powojennego. Od 2000 r. analiza będzie obejmowała również byłe kraje realnego socjalizmu, które w tym czasie sukcesywnie stawały się członkami Unii Europejskiej. Dane statystyczne będące podstawą analizy zostaną zmieszczone na końcu rozdziału (aneks statystyczny).(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotler P., Jatustripitak S., Maesincee S.: Marketing narodowy. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
  2. Polityka gospodarcza. Red. nauk. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Stacewicz J.: Stereotypy rozwoju a ekonomia. PAN - INE PWE, Warszawa 1991.
  4. Cameron R.: Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych. Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
  5. Jastrząb M.: Dzieje ludzkiego gospodarowania. Difin, Warszawa 2010.
  6. Unia Europejska : podręcznik akademicki. L. Ciamaga [et al.]. PWN, Warszawa 1998.
  7. Much-Leszko B., Kąkol M.: Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach 1999-2007. W: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy. Red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2008.
  8. Przybyciński T.: Kształtowanie ładu gospodarczego. W: Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego. Red. J. Stacewicz. SGH, Warszawa 2006.
  9. Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu