BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania gospodarowania w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, 2014, s. 36-46
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Polityka gospodarcza, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Zróżnicowanie kulturowe
Economic development, Economic growth, Economic policy, Social and cultural condition, Cultural diversity
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Presja na zrównanie poziomu rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej oraz problemy z konwergencją stóp wzrostu gospodarczego każą po raz kolejny postawić pytanie, jakie czynniki sprzyjają wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu, jakie je ograniczają i hamują, a w szczególności jakie znaczenie mają aspekty kulturowe jako zmienna makroekonomiczna. Celem rozdziału jest prezentacja światowych badań, których przedmiotem były kulturowe ramy zachowań dotyczących gospodarowania. Międzynarodowe badania kulturowych aspektów życia społecznego często obejmują klasyfikowanie, charakteryzowanie i pozycjonowanie kultur względem siebie. Jest to tym bardziej przejrzyste, im bardziej dalekie sobie są owe kultury i im większe jest ich zróżnicowanie oraz poziom agregacji. Słowem, łatwo porównywać Azjatów z Europejczykami czy Chińczyków z Hindusami. Dużo trudniejszym jest wykazanie zróżnicowania kulturowego w Europie i Unii Europejskiej. Temu zadaniu sprostali autorzy kilku projektów badawczych, przytoczonych w niniejszym tekście. Mocną stroną badań, będących podstawą przedstawionych zestawień i opisów, jest ich rozległość. Publikacje wyników zawierają bogaty materiał źródłowy, liczą sobie setki stron - a i to po adaptacji do druku dla potrzeb szerokiego grona odbiorców. Badania niewątpliwie były czasochłonne, bardzo kosztowne i trudne do zorganizowania. Powyższe prawdopodobnie implikuje fakt, że autorzy książek i artykułów publikowanych w języku polskim wykorzystują wyniki badań G. Hofstedego, G.J. Hofstedego, M. Minkova oraz R.R. Gestelanda, a praktycznie brak badań prowadzonych w polskich ośrodkach naukowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jabłoński Ł.: Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. C.H. Beck, Warszawa 2012.
  2. Abassy M.: Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej. UJ, Kraków 2013.
  3. Woźniak M.G.: Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne. AE, Kraków 2004.
  4. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia. "ABC", Warszawa 1998.
  5. McCleary R.M., Barro R.J.: Religia i gospodarka. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.
  6. Kostro K.: Zagadnienia kulturowe ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3.
  7. Woźniak M.G.: Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski. W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Red. U. Płowiec. PTE, Warszawa 2009.
  8. Grondona M.: Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W: Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i Ska, Poznań 2003.
  9. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M.: Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2011.
  10. Gesteland R.R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu