BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudek Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Optimal Deposit and Loan Interest Rates Setting in Co-Operative Banks
Ustalanie optymalnych stóp procentowych od depozytów i kredytów w bankach spółdzielczych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 117-134, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Ekonomia społeczna, Stopa procentowa, Depozyt bankowy
Cooperative banks, Social economy, Interest rate, Bank deposit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto się teoretycznie rozwiązać problem ustalania stóp procentowych od depozytów i kredytów przez bank spółdzielczy w przypadku braku ich różnicowania dla członków (właścicieli) banku oraz pozostałych klientów. W modelu optymalizacyjnym przyjęto trzy warianty preferencji klientów przez bank: orientacja na kredytobiorców, orientacja na depozytariuszy oraz polityka zorientowana neutralne, jak również podejście czysto komercyjne (nastawione na zysk). Według uzyskanych wyników, wysokość optymalnych stóp procentowych od kredytów i depozytów w banku spółdzielczym zależy przede wszystkim od jego preferencji. Znajdują się one również pod wpływem rynkowych stóp procentowych oraz elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat banku. Badanie może przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania banku spółdzielczego, jako podmiotu ekonomii społecznej, oraz uzupełnia dotychczasową literaturę w zakresie modelowania optymalnych stóp procentowych w spółdzielczych instytucjach finansowych. (abstrakt oryginalny)

This paper tries to solve theoretically the problem of interest rate determination by a co-operative bank in the absence of preferential treatment of its members (owners) against non-members in terms of charged interest rates. The optimisation model considers bank's borrower-, depositor- and neutral-oriented policy as well as purely commercial (profit-oriented) approach. Obtained results indicate that the optimal rates on loans and deposits at a co-operative bank depend mainly on its preference. They are also influenced by market interest rates and bank's balance sheet and income statement elements. The paper contributes to an increased understanding of behaviour of co-operative bank as social economy organisation and adds to the models of optimal interest rates setting in co-operative financial institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltensperger, E. (1980). Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. Journal of Monetary Economics, 6, 1-37.
 2. Black, H., Dugger, R. (1981). Credit Union Structure, Growth and Regulatory Problems. Journal of Finance 36 (2), 529-538.
 3. Bressan, V.G.F., Braga, M.J., Resende Filho, M.A., Bressan, A. (2013). Brazilian Credit Union Member Groups: Borrower-dominated, Saver-dominated or Neutral Behaviour. Brazilian Administration Review, 10 (1), 40-56.
 4. Brockschmidt, P. (1977). Credit Union Growth in Perspective. Federal Reserve Bank of Kansas City Monthly Review, 2, 3-13.
 5. EACB (2014). European Association of Co-operative Banks Annual Report. More than a Bank, A Co-operative Bank. Brussels.
 6. Feinberg, R.M., Rahman, A.F.M.A. (2001). A Causality Test of the Relationship between Bank and Credit Union Lending Rates in Local Markets. Economics Letters, 71 (2), 271-275.
 7. Financial Supervision Authority (2013). Analysis of the Condition of the Co-operative Banking Sector in 2012. Warsaw.
 8. Flannery, M.J. (1974). An Economic Evaluation of Credit Unions in the United States. Federal Reserve Bank of Boston, Research Report, 54.
 9. Fry, C.L., Harper, C.P., Stansell, S.R. (1982). An Analysis of Credit Union Costs: A New Approach to Analyzing Costs of Financial Institutions. Journal of Bank Research, 12, 239-249.
 10. Haberler, G. (1937). Prosperity and Depression. A Theoretical Analysis of Cyclical Movements. League of Nations, Geneva.
 11. Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G., Okan, B. (2010). Consolidation and Commercial Bank Net Interest Margins: Evidence from the Old and New European Union Members and Candidate Countries. Economic Modelling, 27 (3), 648-655.
 12. KNF (2014). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 r. Warszawa.
 13. Kutan, A.M., Ozsoz, E., Rengifo, E.W. (2012). Cross-Sectional Determinants of Bank Performance under Deposit Dollarization in Emerging Markets. Emerging Markets Review, 13 (4), 478-492.
 14. Leggett, K.J., Strand, R.W. (2002). Membership Growth, Multiple Membership Groups and Agency Control at Credit Unions. Review of Financial Economics, 11 (1), 37-46.
 15. Martín, R.A., Marqués Sevillano, J.M. (2011). Cooperative and Savings Banks in Europe: Nature, Challenges and Perspectives. Banks and Bank Systems, (3), 121-135.
 16. McKillop, D., Wilson, J.O.S. (2011). Credit Unions: A Theoretical and Empirical Overview. Financial Markets, Institutions & Instruments, 20 (3), 79-124.
 17. Murray, J.D., White, R.W. (1980). Economies of Scale and Deposit-taking Financial Institutions in Canada: A Study of British Columbia Credit Unions. Journal of Money, Credit, and Banking, 12 (1), 58-70.
 18. Patin, R.P., McNiel, D.W. (1991). Member Group Orientation of Credit Unions and Total Member Benefits. Review of Social Economy, 49 (1), 37-61.
 19. Prieg, L., Greenham, T. (2012). Cooperative Banks: International Evidence. New Economics Foundation, London.
 20. Siudek, T. (2011). Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Wyd. SGGW, Warszawa.
 21. Smith, D.J. (1981). A Theoretic Framework for the Analysis of Credit Union Decision Making. The Journal of Finance, 39 (4), 1155-1168.
 22. Smith, D.J. (1986). A Test for Variant Objective Functions in Credit Unions. Applied Economics, 18 (9), 959-970.
 23. Taylor, R.A. (1971). The Credit Union as a Cooperative Institution. Review of Social Economy, 29 (2), 207-217.
 24. The Banking Law. Polish Journal of Laws of 1997, No 140, Item 939, as amended.
 25. Walker, M.C. Chandler, G.G. (1977). On the Allocation of the Net Monetary Benefits of Credit Union Membership. Review of Social Economy, 35 (2), 159-168.
 26. Wheelock, D.C., Wilson, P.W. (2013). The Evolution of Cost-productivity and Efficiency among US Credit Unions. Journal of Banking & Finance, 37 (1), 75-88.
 27. Zawojska, A., Siudek T. (2005). Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland? Paper at the 11th Congress of the EAAE, 'The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System', Copenhagen, Denmark, August 24-27, 1-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu