BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Economic Poverty in Rural Areas of Poland
Ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich Polski
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 3, s. 167-175, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności dochodowe, Ubóstwo, Obszary wiejskie, Wskaźniki ubóstwa
Income inequalities, Poverty, Rural areas, Poverty indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce relatywnie częściej w ubóstwie ekonomicznym egzystują rodziny, które mieszkają na wsi, o czym świadczy fakt, iż w latach 2007-2013 wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem skrajnym, ustawowym i relatywnym na wsi były większe niż w miastach. Największa różnica w opisanych wskaźnikach ubóstwa między miastem a wsią występowała w przypadku ubóstwa relatywnego. Brak wyraźnego obniżania się wskaźnika ubóstwa relatywnego, zwłaszcza na wsi, jest oznaką utrzymywania się w Polsce nierówności dochodowych. W szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na tle pozostałych grup gospodarstw domowych znajdowali się członkowie gospodarstw domowych rolników, dla których wartości wskaźników zagrożenia ubóstwem skrajnym, ustawowym i relatywnym były największe. Na obszarach wiejskich Polski kumuluje się wiele negatywnych zjawisk, które sprzyjają zjawisku ubóstwa. Do najważniejszych z nich zaliczyć można bardzo duże bezrobocie oraz stosunkowo niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)

In Poland relatively more families live in economic poverty in rural areas, which is reflected in the fact that in the years 2007-2013 the extreme and relative poverty risk as well as the national poverty threshold indices in rural areas were higher than in urban areas. The greatest differences in the mentioned poverty indices between rural and urban areas were revealed in the scope of the relative poverty. The fact that there is no evident decrease in the relative poverty index, particularly in rural areas, indicates persistent income inequalities. In comparison with the remaining household groups, the socioeconomic situation of farmers' households was particularly difficult. Their extreme, national and relative poverty risk indices were one of the highest. Many negative tendencies that promote poverty accumulate in Poland's rural areas. The most important of them include the high unemployment rate and a relatively low level of education among the rural population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner, J., Głąbicka, K. (2001). Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 51.
 2. Golinowska, S. (2012). O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. [In:] H.E. Kubiak (Ed), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 107-108, 112.
 3. Hagenaars, A.J.M. (1986). The Perception of Poverty. North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford.
 4. Holik, G., Zieliński, K., Żmija, D. (2014). Wybrane kwestie społeczne w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 39.
 5. Kabaj, M. (2000). Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. IPiSS, Warszawa.
 6. Kłodziński, M. (2012). Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej. [In:] M. Drygas, K. Zawalińska (Eds), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, 105.
 7. Radziukiewicz, M. (2006). Zasięg ubóstwa w Polsce. PWE, Warszawa, 14.
 8. Raport. Zatrudnienie w Polce w 2011. Ubóstwo a praca (2013). M. Bukowski, J. Magda (Eds). Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 9. Sen, A. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement: Econometrica, 44 (2), 219-231.
 10. Toczyński, W. (1991). Natura i kwestia ubóstwa. OBS, Gdańsk-Warszawa, 12.
 11. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013). GUS, Warszawa, 5.
 12. Ubóstwo w Polsce (2007-2013). GUS Warszawa.
 13. Żmija, D. (2013). Unemployment in Rural Areas in Poland. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 12 (1), 67-77.
 14. Żmija, K. (2011) Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce. [In:] A. Jaki, J. Kaczmarek (Eds), Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 748.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu