BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji
Software and Hardware Support Virtualization Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 277-285, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Sieć teleinformatyczna, Wirtualne usługi sieciowe, Systemy rozproszone
Teleinformation network, Virtual Private LAN Service (VPLS), Systems diffuse
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi krótki przegląd zagadnień związanych z wirtualizacją. Skoncentrowano się na określeniu roli, jaką mogą odgrywać poszczególne rozwiązania programowe i sprzętowe ze wspieraniem procesów wirtualizacji. Podkreślone zostało także znaczenie integracji wieloplatformowych rozwiązań z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacyjnych. Celem niniejszego opracowania jest omówienie roli, jaką odgrywają różnorodne rozwiązania programowe i sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji. (abstrakt autora)

This article provides a brief overview of the issues related to virtualization. The focus is on determining the role played by the various software and hardware solutions to the support of virtualization processes. The importance of cross-platform integration solutions using new communication channels was also underlined.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P. (2005), Zintegrowane systemy informatyczne wspomagania zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
  2. Fic M., Fic D. (2004), Partnerstwo w społeczeństwie wiedzy, [w:] M. Dudka (red.), Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej. Wybrane kierunki polityki wspólnotowej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  3. Kubiak F., Korowicki A. (1997), Model organizacji wirtualnej i jej kooperacyjne systemy informacyjne Idea przyszłości czy praktyka na dziś, www.computerworld.pl/artykuly/290007_4/.
  4. Koźmiński A. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
  5. Listwan T. (2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  6. Paprzycki M. (2003), Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogra-mowania, www.e-informatyka.pl/wiki/Agenci_programowi_jako_metodo lo-gia_tworzenia_oprogramowania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu