BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pawełoszek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Innowacyjność wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
Innovativeness of Implementations of Management Information Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 287-295, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Systemy zarządzania
Innovative character, Management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia zagadnienia innowacyjności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz innowacyjności ich wdrożeń. W szczególności dotyczy innowacyjności typu organizacyjnego, ale także typu produktowego i procesowego. Przedyskutowano problem, czy wdrożenie rozwiązań standardowych można traktować jako innowacyjne. Wyróżniono w tym celu decydujące o przewadze konkurencyjnej główne procesy biznesowe i procesy pomocnicze, a także rozróżniono innowacyjność na poziomach: organizacji i gałęzi gospodarki. Wykorzystano wyniki badań dotyczących innowacyjności wdrożeń standardowych pakietów oprogramowania (abstrakt autora)

The paper presents the issues of innovativeness of management information systems and innovativeness of their implementations. The special emphasis has been put to the organizational innovation, but the product and process innovations are also considered. The question about the innovativeness of standard solutions implementations has been discussed. For this purpose the main and supporting business processes has been distinguished, which are the drivers of competitive advantage. Also the different levels of innovativeness has been distinguished, i.e. organization and branch of economy. The results of research on innovativeness of standard software packages have been presented. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aral S. i in. (2006), Which Came First, IT or Productivity? The Virtuous Cycle of Investment and Use in Enterprise Systems, ICIS, Paper 110.
 2. Bojewska B. (2009), Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania 564, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 3. Bullinger A. C. (2008), Innovation and Ontologies Structuring the Early Stages of Innovation Management, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden.
 4. Carr N. (2003), IT doesn't matter, "Harvard Business Review", May.
 5. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 6. Engelstätter B. (2009), Enterprise Systems and Innovations, ZEW Discussion, Paper 09-086.
 7. GUS (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Jelonek D., Nowakowska-Grunt S., Stępniak C. (2014), Innovation Cocreation in E-business. Customer Perspective, The Publications of the Multi Science - XXVIII microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolc.
 9. Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I. (2014), Znaczenie zastosowania technolo-gii informacyjnych w zarządzaniu procesem innowacji, [w:] Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Częstochowa, s. 97-108.
 10. Kobyliński A. (2005), Modele jakości produktów i procesów programowych, [w:] Monografie i Opracowania 539, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 11. Mercier-Laurent E. (2011), Innovation Ecosystems, ISTE Ltd., London.
 12. OECD (2005), Oslo manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, Organisation for Economic Cooperation and Development, European Commission Eurostat.
 13. Quinn J. i in. (1996), Software-based innovation, MIT Sloan Management Review, Vol. 37, No. 4, s. 11-24.
 14. Ravidat N. (2008), L'innovation organisationnelle de rupture: une variété de déclencheurs, une richesse combinatoire des paramètres de conception et une grande diversité de modèles, Actes de la Journée de Recherche Crest-Magellan, Saint-Etienne.
 15. Schumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge.
 16. Smith H., Fingar P. (2007), Business Process Management. The Third Wave, Meg-han-Kiffer Press, Tampa.
 17. Sommerville I. (2011), Software Engineering, Addison-Wesley, New York.
 18. Song i in. (2007), The effect of IT and co-location on knowledge dissemination, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 24, No. 1, s. 52-68.
 19. Wieczorkowski J. (2009), Metody adaptacji oprogramowania standardowego na potrzeby użytkownika - podstawy klasyfikacji i analizy, [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 19, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 171-188.
 20. Wieczorkowski J., Polak P. (2010), Customization of Software Packages. Technology and Business Process Perspectives, [w:] Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems, IADIS Press, Porto, s. 549-552.
 21. http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG (2015).
 22. http://www.poig.gov.pl (2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu