BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
The Social Media as a Tool for Building Relationship Between the Company and the Clients
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 307-316, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Klient
Social media, Enterprise-customer relationship, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym turbulentnym i konkurencyjnym świecie biznesu osiąganie sukcesu przez przedsiębiorstwo jest uwarunkowane budowaniem i podtrzymywaniem trwałych relacji z klientami. Dynamiczny rozwój Internetu oraz technik informacyjno- -komunikacyjnych stwarza nowe możliwości tworzenia płaszczyzny do interakcji między przedsiębiorstwem i klientem. W artykule zwrócono szczególną uwagę na media społecznościowe jako nowoczesne narzędzie kreowania relacji przedsiębiorstwo - klient. (abstrakt autora)

In today's turbulent and competitive business world to achieve the success of the company is subject to building and maintaining lasting relationships with customers. The dynamic growth of the Internet and information and communication techniques provides new possibilities for creating a platform for interaction between the company and the customer. The paper pays particular attention to social media as a modern tool for creating relationships: the company - the customer. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barefoot D., Szabo J. (2011), Znajomi na wagę złota, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Deszczyński B. (2013), Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami, IX Kongres Ekonomistów Polskich, dokument PDF.
 3. Dobiegała-Korona B. (2008), Budowa i wzrost kapitału klienta; "CEO - Magazyn Top Menedżerów", maj.
 4. Doligalski T. (2011), Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, "E-mentor", nr 1 (38).
 5. Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa.
 6. Grzechowiak M., Jaskowska B., Małek A. (2010), Raport social media 2010, Internet Standard, Warszawa.
 7. Kubiak K. (red.) (2012), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 8. Nowak D. (2012), Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 9. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
 10. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 11. Ramaswamy V., Gouillart F. (2010), Building the Co-Creative Enterprise, "Harvard Business Review", October.
 12. Raport Media Społecznościowe 2014.
 13. Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2013), GUS, Warszawa.
 14. Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2014), GUS, Warszawa.
 15. Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo A.E. Katowice, Katowice.
 16. www.eurostat. eu;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu