BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
Selected Elements Related With the Development of Information Society in Western Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 319-329, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Techniki informacyjno-komunikacyjne są już powszechne, jednakże umiejętność ich wykorzystania nie stoi na wysokim poziomie. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty programu Polska 2030 oraz programy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w województwie. Celem pracy jest wskazanie, że kompetencje pracowników w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych wpływają pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki.(abstrakt autora)

Information and Communication Technologies are now commonplace, but the ability to use them is not high. The paper presents some aspects of the program Poland 2030 and programs for the development of the information society in Western Pomerania. It also shows the results of a survey conducted among employees of small and medium-sized enterprises in the region. The aim of this article is to show that the competence of employees in the use of information and communication technologies have a positive impact on the development of the information society and the economy. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  2. Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, US, Szczecin.
  3. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
  4. Drab-Kurowska A. (2013), Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, [w:] Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra.
  5. E-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie. Pomiar postępów i cele na przyszłość. s. 19-21. http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013 /documents/Country_Reports/Brochure/eSkills_Monitor_PL.pdf.
  6. Jaki A. (2000), Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  7. Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny - nowa era twórczej równowagi, [w:] Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra.
  8. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2011.
  9. Powichrowska B. (2011), Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu