BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeń gospodarczych
Use of Information and Communication Technologies in Supporting Basic Development Directions of Polish Commercial Insurance Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 341-348, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia
Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie obserwowany wzrost aktywności polskich firm ubezpieczeniowych przede wszystkim przejawia się rozwijaniem nowoczesnych usług ubezpieczeniowych, w tym oferowanych za pośrednictwem Internetu, doskonaleniem strategii marketingowych oraz zintensyfikowaniem poczynań służących podejmowaniu działalności ubezpieczeniowej na rynkach zagranicznych. We wszystkich tych obszarach działań ważną rolę odgrywa wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiadanie odpowiedniej strategii działalności e-biznesowej. Artykuł ma na celu przedstawienie rodzajów strategii e-biznesowych stosowanych w działalności ubezpieczeniowej oraz znaczenia wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu podstawowych kierunków rozwoju polskich firm ubezpieczeniowych. (abstrakt autora)

Currently, the observed increase in activity of Polish insurance companies is primarily reflected in the development of modern insurance services, including those offered through the Internet, in improving marketing strategies and in actions aimed at intensifying actions in order to start insurance business in foreign markets. In all these areas of activity an important role is being played by the use of information and communication technologies and by having an appropriate e-business strategy. Article aims to describe the types of e-business strategies used in the insurance business and the importance of the use of information and communication technologies in supporting the basic directions of development of the Polish insurance companies. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bera A. (2012), Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (CMI) 827, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Cawsey A., Dewar R. (2004), Internet Technology and e-Commerce, Palgrave Macmillan, New York.
  3. Drab-Kurowska A. (2013), Polityka konkurencji na rynku e-commerce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
  4. Flejterski S. (2006), Podstawy metodologii finansów, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
  5. Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  6. Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R. (2012), Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. II, Szczecin.
  7. Klein N. (2005), Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main.
  8. Kuczera K. (2014), Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw".
  9. Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy - definicja i funkcje, "Bank i Kredyt", nr 10.
  10. Wieczorkiewicz A., Dąbrowska K. (2002), Poziom rozwoju sektora ubezpiecze-niowego w Polsce na tle instytucji ubezpieczeniowych z obszaru UE oraz Czech i Węgier, "Studia Europejskie", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu