BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych a unowocześnianie konsumpcji w Polsce i UE
Internet Access in Households and Modernising Consumption in Poland and in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 359-367, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja gospodarstw domowych, Internet
Consumption, Consumption in household, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu w Polsce i UE w kontekście unowocześniania spożycia. W latach 2008-2014 odnotowano znaczny postęp w dostępie do Internetu. W 2014 r. udział gospodarstw domowych w UE korzystających z Internetu wyniósł 81% (w Polsce 75%), co stanowiło wzrost o 21 pkt proc. w porównaniu z 2008 r. (o 27 w Polsce). Poziom dostępu do Internetu wśród gospodarstw domowych był zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich - od 96% w Holandii i Luksemburgu do 57% w Bułgarii. Rosnący dostęp do Internetu wspiera unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych. (abstrakt autora)

This article aims at presenting changes in Internet access of households in Poland and the European Union in the context of modernising consumption. In the period of 2008-2014 a progress of access Internet in household was observed. The percentage of households in the EU who used the internet was 81% in 2014 (75% in Poland), an increase of 21 percentage points compared with 2008 (27 percentage points in Poland). The share of internet access varied among Member States, ranging from 96% of households in the Netherlands and Luxembourg to 57% in Bulgaria. The growing access to the Internet supports modernising consumption among households.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzega U. (2015), Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych, [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Grzega U. (2013), Unowocześnianie konsumpcji w Polsce i Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (maszynopis).
  3. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
  5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (2011), GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
  6. http://ec.europa.eu/eurostat (2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu