BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mruk Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju trendu prosumenckiego na arenie międzynarodowej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, 2015, s. 9-26, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Informatyka, Usługi internetowe, Konsument
Management, Information science, Internet services, Consumer
Abstrakt
Artykuł porusza przyczyny rozwoju trendu prosumenckiego w skali świata i wskazuje na różnice w charakterze i tempie poszerzania się tego ruchu. Na podstawie dotychczasowego przeglądu literatury, nie tylko tej cytowanej niżej, ale też dotyczącej ewolucji podejścia do kreowania wartości dla klienta, połączonej z dotychczasową wiedzą poruszanej tematyki, autorzy proponują własną klasyfikację typów prosumentów oraz wskazują, jak ich występowanie i tempo powiększania się tej grupy jest uzależnione od instytucjonalnych i społecznych uwarunkowań rynków. Niniejszy artykuł rozpoczyna się od krótkich rozważań poszukujących przyczyn powstania i dynamicznego wzrostu współczesnych prosumentów, skupionych głównie wokół nadmiernej produkcji i konsumpcji w skali świata. Kolejna część jest poświęcona omówieniu różnej optyki spojrzenia na prosumenta i konsekwencji tych perspektyw dotyczącej oceny rozwoju omawianej grupy w skali świata. W następnym fragmencie skupiono się na wykazaniu, jak instytucje i ideologie funkcjonujące na rynkach narodowych wpływają na tamtejsze postawy społeczne i mają swój wyraz w zachowaniu konsumentów, kształtując tym samym możliwości rozwoju i charakter ruchu prosumenckiego. Rozważania prowadzone poniżej są też głosem w sprawie możliwych dróg rozwoju trendów konsumenckich w przyszłości. Podane w tekście przykłady stanowią jednak nie tyle dowód na poparcie tez, gdyż nie może być o tym mowy ze względów metodycznych, ile powód do dalszych, planowanych (głównie empirycznych i bardziej rygorystycznych) eksploracji omawianej tematyki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariely D., Zalety irracjonalności, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2010.
 2. Bitner M.J., Faranda W.T., Hubbert A.R., Zeithaml V.A., Customer Contributions and Roles in Service Delivery, „International Journal of Service Industry Management” 1997, Vol. 8, No. 3.
 3. Cheri H., Miled B., Are Brand Communities Influencing Brands through Co-creation? A Cross-National Example of the Brand AXE in France and Tunisia, „International Business Research” 2013, Vol. 6, No. 9.
 4. Damasio A., Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Rebis, Poznań 1999.
 5. Doremus P., Keller W., Pauly L., Reich S., The Myth of the Global Corporation, Princeton University Press, New Jersey 1999.
 6. Edvardsson B., Tronvoll B., Gruber T., Expanding Understanding of Service Exchange and Value Co-creation. A Social Construction Approach, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2011, Vol. 39, No. 2.
 7. Firat A.F., Dholakia N., Venkatesh A., Marketing in a Postmodern World, „European Journal of Marketing” 1996, Vol. 29/1.
 8. Fitzsimmons J.A., Consumer Participation and Productivity in Service Operations, „Interfaces” 1985, Vol. 15, No. 3.
 9. Gummesson E., Using Internal Marketing to Develop a New Culture. The Case of Ericsson Quality, „Journal of Business and Industrial Marketing” 1987, No. 3, Vol. 2.
 10. Harvey D., The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Profile Books, 2010.
 11. Johnson S., Umysł szeroko otwarty, Santorski & CO, Warszawa 2005.
 12. Kotler Ph., The Prosumer Movement: A New Challenge for Marketing, Advances in Consumer Research Volume 13, eds. R.J. Lutz, Provo, UT: Association for Consumer Research.
 13. Meyers G., Holusha J., Managing Crisis, Unwin, London 1988.
 14. Mruk H., Stępień B., Tworzenie wartości dla klienta - z perspektywy klientów i przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.
 15. Mruk H., Stępień B., Klient jako źródło przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym — perspektywa instytucjonalna [w:] Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 16. Niezgoda A., Prosumers in the Tourism Market, the Characteristics and Determinants of Their Behaviour, „Poznan of Economics Business Review” 2013, Vol. 13, No. 4.
 17. North D., Institutions, Ideology and Economic Performance, „CATO Journal” 1992, Vol. 11, Iss. 3.
 18. Pauchant T., Mitroff I., Transforming the Crisis Prone Organisation, Jossey-Bass, San Francisco 1992.
 19. Pitt L.F., Watson R.T., Berthon P., Wynn D., Zinkhan G., The Penguin’s Window: Corporate Brands from Open Source Perspective, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2006, Vol. 34, No. 2.
 20. Pradeep A.K., Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Helion, Gliwice 2011.
 21. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customers Competence, „Harvard Business Review” 2000, January-February, Vol. 78.
 22. Sen A., Capitalism beyond the Crisis, NY Review of Books, http://www.nybooks.com/ articles/archives/2009/mar/26/capitalism-beyond-the-crisis.
 23. Staniszewski M., Prosument, producent, profesjonalista, http://www.crnavigator.com/art6/ prosument_producent_profesjonalista.html.
 24. Stępień B., Wpływ charakteru instytucji nieformalnych na innowacyjność i konkurencyjność podmiotów i gospodarki [w:] Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, red. T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 246, Poznań 2012.
 25. Taranko T., Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów, „Marketing i Rynek” 2013, nr 3.
 26. Terblanche N., Some Theoretical Perspectives of Co-creation and Co-production of Value by Customers, „Acta Commercii” 2014, 14/2.
 27. Thomas T., Blattberg R.C., Getz G., Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004.
 28. Toffler A., The Third Wave, William Morrow, 1980.
 29. Woodall T., Conceptualising „Value for the customer”: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, „Academy of Marketing Science Review” 2003.
 30. Woodruff R.B., Customer Value: The Next Source of Competitive Advantage, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Spring 1997, Vol. 25, Iss. 2.
 31. Wójcik J., Współczesny mit marketingowy [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, red. J. Grabarski, L. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 32. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu