BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zachowania prosumentów na rynku e-usług - wyniki badań
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, 2015, s. 27-44, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Informatyka, Usługi internetowe, Konsument
Management, Information science, Internet services, Consumer
Abstrakt
Teoria prosumpcji jest związana z nową formą interakcji między producentem a konsumentem zgodnie z koncepcją "zrób to sam". A. Toffler zaobserwował, że produkcja standardowych wyrobów nasyciła rynek. By kontynuować wzrost produkcji, przedsiębiorstwa muszą zainicjować proces kastomizacji w postaci masowej produkcji bardzo spersonalizowanych produktów. Osiągnięcie wysokiego poziomu dostosowania produktów do potrzeb konsumentów wymaga włączenia konsumentów - prosumentów w proces produkcji, zwłaszcza na etapie określania wymagań projektowych. Celem opracowania jest próba przedstawienia charakterystyki rynku e-usług, identyfikacja czynników warunkujących prosumpcję oraz próba identyfikacji zachowań prosumentów na rynku e-usług. Do realizacji celu zostaną wykorzystane wyniki badań bezpośrednich dotyczących funkcjonowania rynku e-usług. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania rynku. Metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
 2. Beverungen D., Knackstedt R., Winkelman A., Identifying e-Service Potential Form Business Process Models - A Theory Nexus Approach, „e-Service Journal” 2011, Vol. 8.
 3. Boyer K.K., Hallowell R., Roth A.V., E-services. Operations Strategy, „Journal of Operations Management” 2002, Vol. 20.
 4. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 5. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa 2008.
 7. E-services. New Directions in Theory and Practice, ed. R.T. Rust, P.K. Kannan, Sharpe Inc., New York 2002.
 8. Fitzsimmons J:A., Fitzsimmons M.J., Service Management. Operation, Strategy, Information Technology, McGrawHill, New York 2004.
 9. Gach D., Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, „E-Mentor” 2008, nr 23.
 10. Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. J. Winiarski, UG, Gdańsk 2010.
 11. Guido G., Peluso A.M., Preconditions for the Diffusion of Prosumption among Firms: A Case Study Approach, „Problems and Perspectives in Management” 2008, Vol. 6, Iss. 4.
 12. Handel i usługi. Diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie œŚląskim, red. M. Jadów, CBiE AE, Katowice 2008.
 13. Henten A., Services, E-services and Nonservices [w:] A. Scupola (ed.), Cases on Managing E-Services, Idea Group Publishing, London 2008.
 14. Hoffman K.D., Bateson J.E.G., Services Marketing. Concepts. Strategies & Cases, Thomson South-Western, USA 2007.
 15. Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A., E-consumer in Poland. Comparative Analysys of Behaviours, OnePress, Gliwice 2013.
 16. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, OnePress, Gliwice 2011.
 17. Kędzior Z., Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice 1998.
 18. Leksykon sfery spożycia. Terminologia i metodyka badań, red. H. Szulce, PTE, Poznań 1988.
 19. Liang Te-Hsin, The Awareness and Want Matrix with Adoption Gap Ratio Analysis for e-Service Diffusion Effect, „Cyberpsychology, Behavior and Social Networking” 2011, Vol. 14, No. 3.
 20. Ordyński T., Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, USZ, Szczecin 2007.
 21. Pastuszek Z., Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 2007.
 22. Rupik K., Prosument w procesie planowania marketingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608, „Problemy zarządzania, finansów i marketingu” nr 15, Szczecin 2010.
 23. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 24. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 25. Tsou H.T., Hsu H.Y., e-Service Innovation within Open Innovation Networks, Word Academy of Science. Engineering and Technology, 2011.
 26. Usługi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009.
 27. Wolny R., Od konsumenta do e-konsumenta - ewolucja czy rewolucja zachowań, „Handel Wewnętrzny” 2012, maj-czerwiec.
 28. Wolny R., Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, UE, Katowice 2013.
 29. Xie Ch., Trying to Prosume. Toward a Perspective on Prosumption, Norwegian School of Economics and Business Administration 2005.
 30. Zachowania podmiotów rynkowych, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1999.
 31. www.parp.gov.pl.
 32. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu