BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyńska Kinga (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola sponsoringu w rzeczywistości wirtualnej na przykładzie blogosfery
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, 2015, s. 145-161, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Informatyka, Usługi internetowe, Konsument, Sponsoring
Management, Information science, Internet services, Consumer, Sponsoring
Abstrakt
Przemyśleń na temat sponsoringu i jego roli w kreowaniu relacji firmy z klientem nie można rozpocząć bez wskazania na długowiekową tradycję działań sponsoringowych. Należy się również zastanowić nad tym, co skłoniło pionierów sponsoringu do jego zastosowania, jak ewoluował on w ciągu wieków i w końcu najważniejsze: Co powoduje, iż pomimo ogromnych zmian zarówno kulturowych, jak i ekonomicznych nadal jest stosowany? W czym tkwi fenomen sponsoringu pozwalający na ciągły wzrost jego popularności rynkowej? Rozważania rozpoczynają się od przedstawienia sponsoringu - etymologii samego terminu, kolebki powstania tej instytucji. Poszczególne podrozdziały będą zawierać rys historyczny działań sponsoringowych, fazy rozwoju sponsoringu w ciągu wieków. Posłuży to jako baza do przeprowadzenia analizy jego popularności w dzisiejszej rzeczywistości, a także pozwoli na wskazanie szans wykorzystywania sponsoringu w działalności firmy, jakie niesie przyszłość. Dopełnieniem rozważań w tym opracowaniu będzie przedstawienie sponsoringu na tle innych pokrewnych mu form - wskazanie pomiędzy nimi kontrastów i podobieństw, jakie je łączą, a także ukazanie rodzajów sponsorów i rodzajów samego sponsoringu, w który firma może się zaangażować. Pamiętając o ogromnych szansach, jakie niesie sponsoring, nie można zapomnieć o barierach, jakie może napotkać na drodze swojego rozwoju, dlatego również i te zostaną wskazane w niniejszym wywodzie. Wskazując na sponsoring widziany oczami przedsiębiorcy funkcjonującego na gruncie społeczeństwa informacyjnego, nie można nie zwrócić uwagi na ogromne zaangażowanie firm w kreowanie swoich strategii komunikacyjnych opartych właśnie na sponsoringu w przestrzeni wirtualnej. Jednym z często podejmowanych działań jest połączenie sponsoringu ze współpracą z blogerami, których rola w tej chwili jako mediów opiniotwórczych rośnie, z dnia na dzień umacniając ich pozycję na rynku. Celem opracowania będzie analiza działań opartych na połączeniu dwóch narzędzi sponsoringu i blogów w celu optymalizacji sukcesu marek. Do zbadania celu i problemu zastosowano metodę obserwacji uczestniczącej, metodę badania dokumentów źródłowych oraz analizę krytyczno-porównawczą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran T., Miotk A., Raport „Blogerzy w Polsce 2013”, http://www.pbi.org.pl/pl/aktualnosci/ 179/raport-blogerzy~w-polsce-2013-juz-dostepny (dostęp: 11.05.2014).
 2. Bladoszewska M., Pallach R., Konsumenci ery cyfrowej, „Marketing Serwis” 2002, nr 10.
 3. Blog firmowy: skuteczny instrument w PR, www.egospodarka.pl, http://www.egospodarka. pl/10681 l,Blog-firmowy-skuteczny-instrument-w-PR,1,20,2.html (dostęp: 10.03.2014).
 4. Bonek T., Smaga M., Biznes na facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 5. Brzostek A., Ile i w jaki sposób zarabiają polscy blogerzy. Kasia Tusk ma z błoga 400 tys. zł rocznie, Gazeta Prawna online (2013), http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/694113, ile_i_w_jakisposobjzarabiaja_polscy_blogerzy_kasia_tuskjiiajz_bloga_400_tys_zl_r ocznie.html (dostęp: 5.07.2014).
 6. Dacia Euro Trip: blogerzy z Make Life Harder testują, http://nowymarketing.p1/a/1888,dacia- euro-trip-blogerzy-make-life-harder.
 7. Datko M., Sponsoring - strategia, promocja, komunikacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarzšdzania, Poznań 2003.
 8. Datko M., Sponsoring. Przemyśl to jeszcze raz, „Marketing Serwis” 1996, nr 3, marzec.
 9. Drabik M., Bez względu na pogodę, „Businessman Magazine” 1994, nr 2.
 10. Evans L., Social Media Marketing, Onepress.pl, Helion SA, Gliwice 2011, s. 87.
 11. Górzyński M., Kutner A., Sponsoring sportu a wizerunk firmy - raport, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 5.
 12. Grönroos C., Quo vadis, marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm, „Journal of Marketing Management” 1998, Vol. 10, No. 5.
 13. Juga B., Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001.
 14. Mazurek G., Błogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
 15. Mitręga M., Internetowe kształtowanie relacji z klientami, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 12.
 16. PAP, Polska jest trzecia na œwiecie w ilości blogów (2011), http://tech.wp.pl/kat,1009785, title,Polska-jest-trzecia-na-swiecie-w-ilosci-blogow,wid,13315147,wiadomosc.html?ticaid= 113141 (dostęp: 10.06.2014).
 17. Penc J., Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski, Warszawa 1998.
 18. Polakowska-Kujawa J., Kujawa M., Sponsoring - aspekty prawne i gospodarcze, Poltext, Warszawa 1994.
 19. Słownik łacinsko-polski, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1981.
 20. Słownik angielsko-polski, Warszawa 1991.
 21. Stecki L., Sponsoring, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 1995.
 22. Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Bussiness Press, Warszawa 1997.
 23. Urbańska U., Niewidzialna siła, „Businessman Magazine” 1995, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu