BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kokpit menedżerski jako narzędzie wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, 2015, s. 188-212, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Kokpit menedżerski, Zarządzanie, Informatyka, Usługi internetowe, Konsument, Decyzje konsumenckie, e-zdrowie
Management dashboard, Management, Information science, Internet services, Consumer, Consumer decision, e-health
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie systemów informatycznych w e-zdrowiu, przede wszystkim systemów wspomagania decyzji (SWD) i systemów ekspertowych (SE) oraz systemów Business Intelligence (BI), rozwijanych dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym opartym na rozwiązaniach Web 2.0, oraz wskazanie kierunków rozwoju tych systemów w stronę prosumpcji usług medycznych i zarządzania zdrowiem poprzez wykorzystanie wiedzy użytkowników portali informacyjnych i medycznych baz danych. Geneza wdrożeń systemów informatycznych SWD i SE sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Wówczas po raz pierwszy zaczęto stosować systemy wspomagania decyzji oraz systemy ekspertowe w celu poprawy diagnostyki medycznej oraz dawkowania leków. Aktualnie do wspomagania decyzji w obszarze ochrony zdrowia są również wykorzystywane systemy Business Intelligence, dotychczas wdrażane z powodzeniem w innych sektorach gospodarki. Bogate narzędziowo rozwiązania informatyczne systemów Business Intelligence pozwalające na przeprowadzenie wielowymiarowych analiz oraz prezentację graficzną wyników, coraz częściej stanowią narzędzia do wspomagania decyzji prosumentów w e-zdrowiu. Dzięki zastosowaniu technologii internetowych do upowszechniania wiedzy z tych analiz prosumpcja może znajdować zastosowanie w praktyce zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, a także może się przyczynić do poprawy decyzyjności prosumentów w sektorze ochrony zdrowia. Celem praktycznym artykułu jest przedstawienie koncepcji aplikacji technologii internetowych do wspomagania decyzji prosumentów w e-zdrowiu w obszarze zachorowań epidemiologicznych i nowotworowych na przykładzie prototypu kokpitu menedżerskiego. Kokpit ten stanowi rozwiązanie problemu wspomagania podejmowania decyzji dla menedżerów związanych z szeroko pojętą opieką zdrowotną w Polsce takich jednostek organizacyjnych, jak: Ministerstwo Zdrowia, służba sanitarna, jednostki onkologiczne. Przykład kokpitu realizuje funkcje oparte na wielomodułowej strukturze systemu, uwzględniającej potrzeby określonych grup prosumentów, i związane z następującymi obszarami zachorowań: "Wirus grypy", "HIV i AIDS", "Nowotwory" oraz zawiera moduł "Podstawowe wskaźniki". Kokpit menedżerski pozwala na ujęcie nie tylko mierników finansowych, ale także danych medycznych. Budowa kokpitu zapewnia wykorzystanie nowoczesnych technologii interaktywnych i interfejsu użytkownika z zastosowaniem zasad projektowania serwisów internetowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaronson B. i in., A Dynamie Electronic Medical Record Based Dashboard to Insure Inpatient Quality & Safety, http://faculty.washington.edu/aaronson/Aaronson_MD/Clinical_ IT_files/NLM%20Poster%2009.pdf (dostęp: 17.06.2014).
 2. Aikins J.S., Kunz J.C., Shortliffc E.H., Fallat K.J., PUFF: An Expert System for Interpretation of Pulmonary Function Data, Stanford University, Stanford 1982.
 3. Alexander M., Walkenbach J., Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice 2011.
 4. Duch W., Rewolucja informatyczna w medycynie, "Kardiologia Polska" 1998, nr 49.
 5. Dudała I., Rola systemów Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą organizacji [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012.
 6. Eckerson W.W., Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 7. Few S., Information Dashboard Design. The Effective Visual Communication of Data, O'Reilly, Sebastopol 2006.
 8. Few S., Information Dashboard Design. Displaying Data for at-a-glance Monitoring, Analytics Press, Burlingame 2013.
 9. Furmankiewicz M., Wdrożenie i ocena regułowego systemu ekspertowego na przykładzie systemu WIKEX, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013 (praca niepublikowana).
 10. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., Artificial Intelligence Systems for Knowledge Management in e-health: The Study of Intelligent Software Agents [w:] Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC'14), Santorini, Greece 2014.
 11. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menadżerskim, "Informatyka Ekonomiczna Business Informatics", nr 2(32)/2014/NTIE, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
 12. Furmankiewicz M., Ziuziański P., Internet jako źródło danych epidemiologicznych [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013.
 13. Furmankiewicz M., Ziuziański P., Ocena wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesie autodiagnozy i samoleczenia w świetle badania opinii internautów [w:] H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 14. Furmankiewicz M., Ziuziański P., Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla projektu econet [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013.
 15. Furmankiewicz M., Ziuziański P., Systemy ekspertowe w e-zdrowiu: studium przypadku diagnostyki grypy, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Vol. 8, No. 11, Warszawa 2014.
 16. Guzek J., Pulpit menedżerski studenta jako narzędzie wizualizacji jego postępów w procesie e-learning [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010.
 17. Hammond M., Liautaud B., e-Business Intelligence: od informacji przez wiedzę do zysków, Premium Technology, Warszawa 2003.
 18. Hayward R,, Clinical Decision Support Tools: Do They Suport Clinicians?, "Future Practice" 2004.
 19. http://www.doolctor.pl/diagnoza (dostęp: 17.06.2014).
 20. http://www.openclinical.org/aisp_qmr.html (dostęp: 17.06.2014).
 21. http://www.srk.csioz.gov.pl/php/index.php?_mod=hcdmod&_op=listall&id=70 (dostęp: 17.06.2014).
 22. http://www.thesearchenginelist.com/ (dostęp: 17.06.2014).
 23. http://www.webmd.com/webmdapp3 (dostęp: 17.06.2014).
 24. Iwan S., Systemy ekspertowe - istota, struktura i działanie. Rozwój systemów ekspertowych [w:] J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan (red.), Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 25. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2: Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 26. Jelonek D., Systemy informatyczne w komputerowym wspomaganiu decyzji. Typologia systemów informatycznych [w:] A. Nowicki (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2006.
 27. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 28. Komisja Europejska: Zdrowie publiczne, http://ec.europa.eu/health/ehealth/portal/index pl.htm (dostęp: 17.06.2014).
 29. Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007.
 30. Medsker L., Liebowitz J., Design and Development of Expert Systems and Neural Networks, Macmillan College Publishing Company, New York 1994.
 31. Medyczne systemy ekspertowe, http://zsi.tech.us.edu.pV~anowak/files/infer/Medyczne_systemy_ ekspertowe.pdf (dostęp: 17.06.2014).
 32. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - X Rewizja, Tom I, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2012, http://www.csioz. gov.pl/src/files/klasyfikacje/ ICD10TomI.pdf (dostęp: 17.06.2014).
 33. Mućko P., Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali [w:] M. Hass-Symotiuk (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 34. Mulawka J.J., Systemy ekspertowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 35. Negnevitsky M., Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, Addison-Wesley, Harlow 2005.
 36. Nycz M., Business Intelligence w firmie XXI wieku [w:] M. Pankowska (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 37. Olszak C.M., Systemy informatyczne dla przedsiębiorstw [w:] C.M. Olszak, H. Sroka (red.), Informatyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 38. Olszak C.M., Przegląd i ocena wybranych modeli dojrzałości Business Intelligence, "Informatyka Ekonomiczna" 2011, nr 22.
 39. Porębska-Miąc T., Ziemba E., Możliwości wykorzystania systemów Business Intelligence w bankowości [w:] H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO 2007, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 40. Ptasznik A., Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych. Hurtownie danych - czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2010.
 41. Rostek K., Business Intelligence i Coroporate Performance Management - kompleksowe zarządzanie efektywnością firmy [w:] J. Kisielnicki (red.), Informatyka dla przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 42. Sherman R., Building Effective Dashboards and Scorecards, http://viewer.media.bitpipe.com/ 1178304416_32/1255I01187_197/Tableau_sDataMgt_SO-23765-EBook_10.5.pdf (dostęp: 17.06.2014).
 43. Smok B., Kokpit menedżerski a system wczesnego ostrzegania [w:] B. Smok (red.), Business Intelligence w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 44. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Technologie mobilne w zarządzaniu organizacją [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 45. Sołtysik-Piorunkiewicz A., The Management of Patient Information in Polish Health Care System, "International Journal Information Theories and Applications" 2014, Vol. 21, No. 2.
 46. Sroka H., Systemy wspomagania decyzji [w:] H. Sroka, W. Wolny (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 47. Stefanowski J.: Systemy doradcze w medycynie, http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/ uploads/Zajecia/ZIMw6.pdf (dostęp: 10.05.2014).
 48. Zadora P., Zaawansowane technologie inteligentne we wspomaganiu decyzji [w:] H. Sroka, W. Wolny (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 49. Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako narzędzie BI wspierające zarządzanie wiedzą w e-zdrowiu, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013 (praca niepublikowana).
 50. Ziuziański P., Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.
 51. Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., E-Health Artificial Intelligence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland, "International Journal of Biology and Biomedical Engineering" 2014, Vol. 8, http://www.naun.org/main/NAUN/bio/2014/a062010-089.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu