BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czy historyczna skośność pozwala prognozować stopy zwrotu na polskim rynku akcji?
Does Historical Skewness Predict the Cross-Section of Stock Returns on the Polish Market?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 735-748, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Rynek akcji, Stopa zwrotu, Portfel inwestycyjny, Wycena aktywów
Capital market, Equity market, Rate of return, Investment portfolio, Valuation of assets
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego opracowania jest zbadanie przekrojowej zależności pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu na polskim rynku akcji a skośnością rozkładu historycznych stóp zwrotu. Metodologia badania - Równoważone i ważone kapitalizacją portfele pochodzące z sortowań spółek według skośności rozkładu stóp zwrotu są oceniane przy pomocy wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów. Badanie bazuje na notowaniach 855 spółek na polskim rynku akcji w latach 1999-2014. Wynik - Wyniki potwierdzają niemonotoniczną zależność pomiędzy skośnością rozkładów i oczekiwanymi stopami zwrotu, która uwidacznia się dopiero po wyizolowaniu wpływu efektów wskaźnika wartości księgowej do rynkowej, kapitalizacji spółki oraz momentum. Im wyższa skośność, tym niższe oczekiwane stopy zwrotu. Oryginalność/wartość - Pierwsze kompleksowe badanie przekrojowej zależności pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu na polskim rynku akcji a skośnością rozkładu historycznych stóp zwrotu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to investigate the cross-sectional variation in expected returns on the Polish equity market related to the skewness of a distribution of returns. Design/methodology/approach - Equally and capitalization weighted portfolios are examined with multifactor asset pricing models. The study is based on listings of 855 companies from the Polish equity market in years 1999-2014. Findings - Intercepts of capitalization-weighted portfolios from a four-factor asset pricing, which accounts for value, size and momentum effect, are negatively related to the skewness of distributions of returns. Originality/value - This is the first comprehensive study of cross-section effects of skewness on the Polish equity market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang A. (2014), Asset Management. A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University Press, New York.
 2. Ang A., Hodrick R.J., Xing Y., Zhang X. (2006), The Cross-Section of Volatility, "The Journal of Finance" vol. 111, no. 1, s. 259-299.
 3. Arditti F.D. (1967), Risk And The Required Return On Equity, "Journal of Finance" vol. 22, no. 1, s. 19-36.
 4. Arditti F.D., Levy H. (1972), Distribution Moments and Equilibrium: A Comment, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 7, no. 1, s 1429-1433.
 5. Barberis N., Huang M., Santos T. (2001), Prospect Theory and Asset Prices, "The Quarterly Journal of Economics" vol. 116, no. 1, s. 1-53.
 6. Barberis N., Huang M. (2008), Stocks as Lotteries: The Implications of Probability Weighting for Security Prices, "American Economic Review" vol. 98, no. 5, s. 2066-2100.
 7. Carhart M.M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, "Journal of Finance" vol. 52, s. 57-82.
 8. Chen L., Li S., Wang J. (2011), Liquidity, Skewness and Stock Returns: Evidence from Chinese Stock Market, "Asia-Pacific Financial Markets" vol. 18, no. 4, s. 405-427.
 9. Czapkiewicz A., Wójtowicz T. (2014), The Four-Factor Asset Pricing Model on the Polish Stock Market, "Economic Research" vol. 27, no. 1, s. 771-783.
 10. Dittmar R.F. (2002), Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns, "The Journal of Finance" vol. 57, no. 1, s. 369-404.
 11. De Moor L., Sercu P. (2013), The Smallest Firm Effect: An International Study, "Journal of International Money and Finance" vol. 32, s. 129-155.
 12. Doane D.P., Seward L.E. (2011), Measuring Skewness: A Forgotten Statistic?, "Journal of Statistics Education" vol. 19, no. 2, s. 1-18.
 13. Erb C.B., Harvey C.R. (2006), The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures, "Financial Analyst Journal" vol. 62, no. 2, s. 69-97.
 14. Fama E.F., French K.R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics" vol. 33, s. 3-56.
 15. Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J. (1989), A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, "Econometrica" vol. 57, s. 1121-1152.
 16. Golec J., Tamarkin M. (1998), Bettors Love Skewness, Not Risk, at the Horse Track, "Journal of Political Economy" vol. 106, no. 1.
 17. Gordon M., Paradis G., Rorke C. (1972), Experimental Evidence on Alternative Portfolio Decision Rules, "American Economic Review" vol. 62, s. 107-118.
 18. Harvey C., Siddique A. (2000), Conditional Skewness in Asset Pricing Tests, "The Journal of Finance" vol. 55, no. 3, s. 1263-1296.
 19. Jegadeesh N., Titman S. (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, "Journal of Finance" vol. 48, no. 1, s. 65-91.
 20. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica" vol. 47, no. 2, s 263-291.
 21. Kapadia N. (2006), The Next Microsoft? Skewness, Idiosyncratic Volatility, and Expected Returns, "Volatility, and Expected Returns", no. 919.
 22. Kraus A., Litzenberger R. (1976), Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets, "The Journal of Finance" vol. 31, no. 4, s. 1085-1100.
 23. Lintner J. (1965), The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics" vol. 47, s. 13-37.
 24. Mossin J. (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica" vol. 34, s. 768-783.
 25. Narayan P.K., Ahmed H.A. (2014), Importance of Skewness in Decision Making: Evidence from the Indian Stock Exchange, "Global Finance Journal" vol. 25, no. 3, s. 260-269.
 26. Patton A.J., Timmermann A. (2010), Monotonicity in Asset Returns: New Tests with Applications to the Term Structure, the CAPM and Portfolio Sorts, "Journal of Financial Economics" vol. 98, s. 605-625.
 27. Sharpe W.F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" vol. 19, s. 425-442.
 28. Teplova T., Mikova E. (2011), A Higher Moment Downside Framework for Conditional and Unconditional CAPM in the the Russian Stock Market, "Eurasian Economic Review" vol. 1, no. 2, s. 157-178.
 29. Waszczuk A. (2013), A Risk-Based Explanation of Return Patterns - Evidence from the Polish Stock Market, "Emerging Markets Review" vol. 15, s. 186-210.
 30. Willenbrock S. (2011), Diversification Return, Portfolio Rebalancing, and the Commodity Return Puzzle, "Financial Analyst Journal" vol. 67, s. 42-49.
 31. Zaremba A. (2014), Cross-Sectional Asset Pricing Models for the Polish Market, Working Paper, http://ssrn.com/abstract=2396884 lubhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2396884 (31.01.2015).
 32. Zaremba A., Konieczka P. (2014), Paper Profits from Value, Momentum: Evidence from the Polish Market, Working Paper, http://ssrn.com/abstract=2375234 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2375234 (31.01.2015).
 33. Zaremba A., Konieczka P. (2014), Factor Returns in the Polish Equity Market, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" vol. 110, s. 1073-1081.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu