BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtała Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współczesny rosyjski model ekonomiczny w sytuacji konfrontacji z otoczeniem
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym, 2015, 39-47, bibliogr.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe
Foreign policy, International relations
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unia Europejska (UE), Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Światowa Organizacja Handlu
United Nations (UN), European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), World Trade Organization (WTO)
Kraj/Region
Rosja, Chiny
Russia, China
Abstrakt
Rosja jest istotnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Jej pozycja jest kształtowana zarówno przez istotne czynniki o charakterze historycznym, jak również jest poddawana wpływom współczesnych procesów. W ostatnich latach nasiliła się szczególnie działalność Rosji o charakterze proaktywnym. Coraz częściej ze strony władz rosyjskich pojawiają się różne inicjatywy. Zapewne spowodowane to jest ogólną poprawą sytuacji ekonomicznej, poczynając od roku 1999, czyli czasu kiedy B. Jelcyna zastąpił W. Putin. Równocześnie obserwuje się systematyczny wzrost znaczenia Chin, przy relatywnie osłabiającej się pozycji Stanów Zjednoczonych. Rosja nie ukrywa swych mocarstwowych aspiracji. Systematycznie prowadzi politykę umacniania swej pozycji i umiejętnego wpływania na otoczenie. Celem opracowania jest nakreślenie tych charakterystyk Rosji, które najsilniej rzutują na szanse jej ewolucji w kierunku pozycji mocarstwowej. Współczesna Rosja jest w stanie przeprowadzić skuteczne procesy modernizacyjne i tym samym wpłynąć na swe otoczenie zgodnie z wyznaczonymi celami. Jednakże zdaniem niektórych obserwatorów eskalacja napięcia na Ukrainie i w jej bezpośrednim otoczeniu może doprowadzić do znacznego osłabienia Rosji i jej trwałej izolacji międzynarodowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Red.W. Baluk. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008
  2. Polityka zagraniczna Rosji. Red. S. Bieleń, M. Ras. Difin, Warszawa 2008.
  3. Przyszłość azjatyckich tygrysów - zagrożenia i wyzwania. Red. E.K. Marszałek-Kawa, E. Kaja. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013
  4. Wyciszkiewicz E.: Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
  5. Zysk W., Gromala P.: Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin, Rosji. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu