BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych
Influence of Interest Rate and Transaction Costs on the P&L Profiles of the Basic Option Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 853-863, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Opcje, Koszty transakcyjne, Dochody, Stopa procentowa, Rynek kapitałowy
Options, Transaction cost, Income, Interest rate, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na kształtowanie się profili dochodu z podstawowych pozycji w zakresie opcji, a w konsekwencji na kształtowanie się profili strategii opcyjnych. W pracy przedstawiono wpływ tych czynników na wybrane strategie spread, straddle oraz strangle, posługując się dla przykładu będącymi w obrocie giełdowym opcjami na indeks WIG20. Powszechnie podawane w literaturze profile dochodu z opcji czy strategii opcyjnych są przedstawiane w uproszczeniu, przy założeniu zerowej stopy procentowej oraz zerowych kosztów transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to draw attention to the influence of interest rate and transaction costs on the formation of the P&L profiles of the basic option positions and, consequently, on the formation of profiles of option strategies. The paper presents the influence of these factors on the selected strategies: spread, straddle and strangle, using, for example, listed on the exchange WIG20 index options. Commonly reported in the literature the P&L profiles of the options or option strategies are presented simplify, assuming a zero interest rate and zero transaction costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chance D.M. (2004), An Introduction to Derivatives & Risk Management, Thomson South-Western, Mason, s. 234-261.
  2. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 160 i n.
  3. Hull J. (1997), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa, s. 252 i n.
  4. Jajuga K., Jajuga T. (2007), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 322-328.
  5. Kolb R.W. (1993), Financial Derivatives, New York Institute of Finance, New York, s. 163 i n.
  6. Natenberg S. (1994), Option Volatility & Pricing. Advanced Trading Strategies and Techniques, McGraw-Hill, New York, s. 19 i n.
  7. Options- und Termingeschäfte I. Einfürung in den Handel mit Optionen und Futures (1993), ÖTOB, Wien.
  8. Spremann K. (1991), Investition und Finanzierung, Oldenbourg Verlag, München, s. 551-554.
  9. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa, s. 123-133.
  10. Węgrzyn R. (2013), Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu