BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2013
The Investment Activities of Local Government Units in 2008-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 867-877, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Inwestycje, Finanse samorządu terytorialnego, Finanse publiczne
Local government, Investment, Local government finance, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Wskazanie na poziom wydatków JST z budżetu na działalność inwestycyjną oraz poznanie odpowiedzi na pytanie, które typy (grupy) JST są najbardziej aktywne inwestycyjnie? Metodologia badania - W opracowaniu posłużono się metodą analizy szeregów czasowych, typową dla analizy finansowej JST. Wynik - Uzyskanie odpowiedzi na pytanie o rozmiar działalności inwestycyjnej JST w podziale na kierunki inwestowania oraz o jej intensywność w latach 2008-2013. Oryginalność/wartość - Ocena poziomu wydatków dokonywanych w latach 2008-2013 przez poszczególne rodzaje (grupy) JST. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An indication of the level of expenses incurred by the local government budget for investment activities and knowledge to answer the question, which type (group) loans are the most active for investments? Design/methodology/approach - The study uses time series analysis method, typical of local government financial analysis. Findings - The result will be a discussion to answer the question of the size of the investment activities of local government units in the division on the directions of investment and its intensity in the years 2008-2013. Originality/value - Assessment of the level of expenditure made in 2008-2013 by the individual types (groups) of local government units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyńska B. (2012), Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Czempas J. (2004), Inwestycje gminne - zakres i pomiar, w: Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo MUNICIPIUM, Warszawa.
 4. Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004. Raport, www.rio.gov.pl/modules. php?op=modload&name=HTML&file=index&page=publ_analizy (10.02.2015).
 5. Hajdys D. (2013), Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych nr 4 (28).
 7. Kulesza M. (2008), Burmistrz musi mieć prawo do ryzyka, "Gazeta Bankowa" nr 82.
 8. Marchewka-Bartkowiak K. (2012), Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa.
 9. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 10. Ross T., Westerfield K., Jordan T. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2008-2013 (2009-2014) Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 12. Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (2013), red. E. Denek, M. Dylewski, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu