BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerska Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modelowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia
Modeling of Health Care Services Costs of the National Health Fund
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 949-958, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Finansowanie służby zdrowia, Ochrona zdrowia, Usługi medyczne, Choroby, Zachorowalność
Health care financing, Health care protection, Medical services, Illness, Incidence
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba zbudowania modelu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Metodologia badania - Materiał badawczy stanowiły dane wtórne NFZ-u oraz GUS-u, które poddano obróbce statystyczno-ekonometrycznej, wykorzystując pakiet STATISTICA 10, a w tym regresję wieloraką, modele zaawansowane. Wynik - Rozważano różne modele ekonometryczne kosztów świadczeń opieki zdrowotnej i wybrano najlepszy (pod kątem dopasowania do danych empirycznych i istotności parametrów), w którym zmienną objaśniającą jest cecha syntetyczna "zachorowalność na osobę", a zmienną zależną - koszty per capita. Oryginalność/wartość - Zaproponowany model kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z cechą syntetyczną "zachorowalność na osobę", uwzględniający zarówno liczbę ubezpieczonych, jak i liczbę chorych, wydaje się słusznym krokiem w podjęciu próby modyfikacji algorytmu finansowego NFZ pod kątem uwzględnienia w nim zachorowalności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this study is an attempt to build a model of health care services costs of the National Health Fund. Design/methodology/approach - The research material consisted of secondary data from the National Health Fund and the Central Statistical Office, which have been processed statistically and econometrically with STATISTICA 10, including multiple regression, advanced models. Findings - Various econometric models of health care services costs have been taken into consideration and the best model, due to the matching to empirical data and the significance of parameters, was selected, in which the independent variable is the synthetic variable "morbidity per person" and the dependent variable - costs per capita. Originality/value - The model of health care services costs with the synthetic variable "morbidity per person" taking into account the number of insured persons and the number of patients as well, seems to be a proper attempt to modify the finance algorithm of the National Health Fund to take account of the morbidity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Statystyczny (2014), Tabela 1.3.2, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 2. Choroby cywilizacyjne (2014), www.e-histopatologia.pl/choroby-cywilizacyjne/choroby-cywilizacyjne, NZOZ Centrum Diagnostyki, Zakład Patomorfologii w Krośnie.
 3. Czerska I., Jasiak-Kaczmarek B. (2012), Algorytmy wyrównawcze Narodowego Funduszu Zdrowia jako modele podziału środków finansowych we współczesnej publicznej organizacji zdrowotnej w Polsce, w: Zarządzanie Finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689 "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50", Szczecin, s. 571-580.
 4. Dane wg. wykazów Narodowego Funduszu Zdrowia (2013), (MZ-11).
 5. Lisiecki D. (2013), Choroby układu krążenia a choroby cywilizacyjne, http://wylecz.to/pl/choroby/uklad-krazenia/choroby-ukladu-krazenia-a-choroby-cywilizacyjne.html# (2.08.2013).
 6. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stanu w dniu 30 VI 2014 r (2014), tab. 2, 6, GUS, Warszawa.
 7. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych (2014), red. M. Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, s. 35.
 8. Rocznik Demograficzny (2014), tab. 3, 16, GUS, Warszawa.
 9. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. (2011), tab. W/10, GUS, Warszawa, s. 437, 440.
 10. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. (2011), tab. W/14, GUS, Warszawa, s. 457.
 11. Waśkiewicz A., Sygnowska E., Broda G. (2012), Ocena stanu zdrowia i odżywienia osób w wieku powyżej 75 lat w populacji polskiej. Badanie Wobasz-Senior, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" - XLV, 3, s. 614-618.
 12. Zakłady Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (2009), Rocznik Statystyczny 2009, tab. 1.42.
 13. Załącznik do uchwały nr 38/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r., Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 z 27 listopada 2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu