BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keller Dawid (Muzeum w Rybniku)
Tytuł
Znaczenie państwowej biurokracji w kreowaniu etosu pracy - perspektywa historyczna
Bureaucratization of the World as a Factor to Shape Work Ethics (Selected Examples)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, 2015, s. 187-201, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Etos pracy, Etyka chrześcijańska, Kolejnictwo, Biurokracja
Work ethos, Christian ethics, Railways, Bureaucracy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istniejący mit międzywojennego kolejnictwa, w którego dekonstrukcji autor uczestniczy, musi stawiać uczestnikom dyskusji pytanie o swoje źródło oraz o powody, dla których przetrwał, Jednym z elementów wiodących może być, zdaniem autora, swoisty etos pracy kolejarza. Ma on wiele przyczyn, do czego jednak przyjdzie jeszcze wrócić. Jednakże równie nurtującym pytaniem pozostaje, czy ów "kolejowy" etos był (jest) czymś wyjątkowym czy może jest po prostu przejawem pewnej epoki. Celem artykułu będzie zatem identyfikacja czynników, które mogły wpłynąć na ukształtowanie się tak specyficznego etosu. Zdaniem autora kluczowe pozostaje tutaj zagadnienie biurokracji i idącej za tym zmiany funkcji państwa oraz taki wzrost jego znaczenia, w którym staje się ono wielkim pracodawcą i/lub wielkim organizatorem pracy. Główną osią chronologiczną artykułu będzie okres międzywojenny w Polsce, jednakże aby zrozumieć ówczesne uwarunkowania, konieczne będzie odwołanie się do dziedzictwa wcześniejszych lat. Kluczową kwestią pozostaje również ewentualny rozdźwięk pomiędzy stanem idealnym (określonym w epoce biurokracji w licznych zarządzeniach) a rzeczywistością. (fragment tekstu)

The aim of this article is to identify factors which could influence the process of shaping work ethics of the interwar Polish state workers, especially the railwaymen. According to the author, dtis ethics had an impact on forming the interwar railway myth. In authors view, the issue of bureaucratization and changes in roles of the state which followed it, are essential here. The state became a big employer and/or work organizer. The state, since the Industrial Revolution in the 19 century, seemed to be reality organized by regulations. In many places a railwayman was one of the few state representatives. He led a life which was organized by state regulations. He obeyed them quite faithfully. He could become a symbol of regular (nomen omen) railways. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach (zespól nr 27), Wydział Prezydialny, sygn. 152.
 2. Borkowska E.H., Rola Wielkopolan w życiu narodowym Górnego Śląska w końcu XIX i na początku XX wieku. Zarys problematyki, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2012.
 3. Bukowska-Floreńska E., Rodzina na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 4. Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Eurosprinter, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2012.
 5. "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" 1923, 1926.
 6. "Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach" 1926, 1927.
 7. "Dziennik Zarządzeń Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach" 1936.
 8. Frużyński A., Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Księży Młyn, Łódź 2012.
 9. Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 10. Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, red. J. Chumiński, K. Popiński, Gajt 1991, Wrocław 2008.
 11. Górski P., Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 12. Gulczyński A., Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1995.
 13. Hartmann J., Thiede K., Das Kleid des Eisenbahners, DEV-Kleinbahn-Verlag, Bruchhausen-Villen 2003.
 14. Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, tłum. Z. Owczarek, Neriton, Warszawa 2009.
 15. Historie Polski w XIX w., red. A. Nowak, t. 1: Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura, DiG, Warszawa 2013.
 16. Ignatowicz A., Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939), Neriton, Warszawa 2010.
 17. Informator Zjednoczenia Kolejowców Polskich (ZKP) na 1938 rok, Warszawa 1938.
 18. Keller D., Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922-1939. Geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Eurosprinter, Rybnik 2013.
 19. Kruszyński B., Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Rebis, Poznań 2011.
 20. Kulik E., Dzieje Popielowa i Radziejowa, dzielnic Rybnika, "Zeszyty Rybnickie 15", Muzeum w Rybniku, Rybnik 2013.
 21. Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 22. Memoriał w sprawie bytu inżynierów kolejowych. Do Pana Ministra Komunikacji, "inżynier Kolejowy" 1931, nr 1.
 23. Mierzwa J., Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2012.
 24. Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Gajt 1991, Wrocław 2014.
 25. Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.
 26. Po obu brzegach rzeki, red. J. Mokrosz, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego, Katowice-Rybnik 2009.
 27. Rosenbaum S., Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871-1945, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2012.
 28. Sprawozdanie stenograficzne z 138. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej I kadencji z 27 czerwca 1924 roku.
 29. Sprawozdanie stenograficzne z 40. posiedzenia Sejmu RP IV kadencji z dnia 16 lutego 1937 roku.
 30. SumaT., Urzędnicy poczty Królestwa Polskiego w latach 1815-1866. Próba charakterystyki zbiorowości, DiG, Warszawa 2008.
 31. Swadźba U., Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
 32. W sprawie uposażenia pracowników kolejowych o akademickiem wykształceniu, "Inżynier Kolejowy" 1930, nr 4.
 33. Z dziejów szkolnictwa w Rybniku, red. D. Keller, "Zeszyty Rybnickie 17", Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Zespól Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. w Rybniku, Rybnik 2013.
 34. Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa, red. D. Keller, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2012.
 35. Zrozumieć Śląsk, red. D. Keller, B. Kloch, Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Rybnik 2012.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu