BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa mikrojednostek w świetle regulacji rachunkowości
Financial Reporting of Micro-Entities in the Light of the Accounting Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 1007-1015, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Mikroprzedsiębiorstwo
Accounting, Financial reporting, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Głównym celem artykułu jest ukazanie zakresu informacji prezentowanych w obligatoryjnych sprawozdań finansowych sporządzanych przez mikrojednostki. Metodologia badania - Aby zrealizować cel artykułu dokonano analizy regulacji rachunkowości: ustawy o rachunkowości, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdawczości finansowej oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla MŚP. Wynik - W artykule przedstawiono zawartość dwóch podstawowych zestawień rachunkowych sporządzanych przez mikrojednostki, tj. bilansu oraz rachunku zysków i strat. Oryginalność/wartość - Na tle dopuszczalnych uproszczeń i zwolnień dotyczących sprawozdania finansowego oceniono jego pojemność informacyjną z punktu widzenia potrzeb interesariuszy mikrojednostek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The extent of information disclosed in the obligatory financial reports submitted by micro-entities is presented. Design/methodology/approach - The research approach was based on analyses of the accounting regulations in force: the Accounting Act, the Directive of the European Parliament and of the Council on financial statements and related reports, and the International Accounting Standards for the SME sector. Findings - The paper presents content overviews of two essential reports, i.e. the balance sheet and the profit and loss account, as required from micro-entities. Originality/value - Based on the extent of the stipulated simplifications and exemptions, the informational capacity of financial reports was evaluated, as it pertains to the needs of a micro-entity's stakeholder. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dadacz J. (2014), Uproszczenia dla jednostek "mikro", "Rachunkowość" nr 9.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013.
  3. International Financial Accounting Standards for Small and Medium Entities - IFRs for SMEs (2009), International Accounting Standards Board, London.
  4. Kuzior A. (2014), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP, w: A. Kuzior, J. Pfaff, L. Poniatowska, M. Równińska, Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  6. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (2012), red. W.A. Nowak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  7. Nowak E. (2014), Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych a wielkość jednostki gospodarczej w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65.
  8. Nowak W.A. (2012), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  9. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r. DzU 2014, poz. 11000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu