BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza preferencji inwestycyjnych państwowych funduszy majątkowych na rynku giełdowym
An Analysis of Investment Preferences of Sovereign Wealth Funds on Equity Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 1027-1036, tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Inwestycje, Giełda, Model logitowy, Państwowy fundusz majątkowy
Investment, Stock exchange, Logit model, Sovereign wealth fund
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Identyfikacja predykatorów skłonności do inwestowania w spółki giełdowe w odniesieniu do państwowych funduszy majątkowych. Metodologia badania - W artykule wykorzystano model regresji logitowej, który w oparciu o dane finansowe spółek giełdowych notowanych na giełdzie w Sao Paulo, posłużył do oceny preferencji inwestycyjnych norweskiego funduszu majątkowego. Wynik - Wyniki empiryczne wskazują, że zarówno przychody operacyjne, jak i marża zysku brutto są czynnikami determinującymi skład giełdowego portfela inwestycyjnego funduszu. Ponadto z uwagi na zdolność predykcyjną modelu przeprowadzone analizy stanowią wskazówkę do poszukiwania pozafinansowych motywów inwestowania. Oryginalność/wartość - W warstwie poznawczej wartością dodaną, jaką wnosi niniejszy artykuł, jest wskazanie nowych, jak dotąd nie wymienianych w literaturze, mierników finansowych, które w świetle przeprowadzonych badań wywierają wpływ na kształt portfela inwestycyjnego funduszu. Ponadto, wedle dostępnej autorowi wiedzy, niniejszy artykuł jest pierwszą na gruncie polskim próbą wykorzystania modelu regresji logitowej do oceny skłonności do inwestowania państwowych funduszy majątkowych. W warstwie aplikacyjnej wyniki przeprowadzonych analiz dostarczają informacji dla kierownictwa spółek giełdowych, którzy zainteresowani mogą być pozyskaniem długookresowego inwestora strategicznego, jakim są państwowe fundusze majątkowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify financial factors of targeted firms, determining investment decision of sovereign wealth funds. Design/methodology/approach - Using the financial data from companies listed on the Bovespa, logistic regression is apply to analyze the investment preferences of Government Pension Fund Global. Findings - The empirical findings of this research suggest that the growth of gross profit margin and the growth of total operating revenue of company increases the probability of being targeted for investment. Originality/value - To the best of our knowledge this is the first attempt to use logistic regression to analyze the investment attractiveness of companies to Sovereign Wealth Fund, in Polish literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alhashel B. (2015), Sovereign Wealth Funds: A Literature Review, "Journal of Economics and Business" no. 78.
 2. Anderloni L., Vandone D. (2012), Sovereign Wealth Fund Investments in the Banking Industry, Universita Degli Studi di Milano, Working Paper no. 24.
 3. Avendano R., Santisi J. (2009), Are Sovereign Wealth Funds' Investments Politically Biased? A Comparison With Mutual Funds, OECD Development Centre, Working Paper no. 283.
 4. Bassan F. (2011), The Law of Sovereign Wealth Funds, Edward Elgar, Cheltenham-Northmapton MA.
 5. Beck R., Fidora M. (2008), The impact of sovereign wealth funds on global financial markets, European Central Bank, Occasional Paper no. 91.
 6. Bernstein S., Lerner J., Schoar A. (2009), The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, Harvard Business School, Working Paper no. 09-112.
 7. Bernstein S., Lerner J., Schoar A. (2013), The Investment Strategies of Sovereign Wealth Funds, "The Journal of Economic Perspectives;, vol. 27, no. 2.
 8. Bertoni F., Lugo S. (2011), Testing the Strategic Asset Allocation of Stabilization Sovereign Wealth Funds, "Social Science Research Network" no. 1944508.
 9. Bertoni F., Lugo S. (2014), The Effect of Sovereign Wealth Funds on the Credit Risk of Their Portfolio Companies, "Journal of Corporate Finance" no. 27.
 10. Bortolotti B., Fotak V., Megginson W. (2008), Sovereign Wealth Fund Investment Patterns and Performances, Fondazione Enrico Mattei, "Nota di lavoro" no. 22.
 11. Bortolotti B., Fotak V., Megginson W., Miracky W.F. (2010), Quiet Leviathans: Sovereign Wealth Fund Investment, Passivity, and the Value of the Firm, unpublished working paper, University of Oklahoma and Sovereign Investment Lab.
 12. Boubakri N., Cosset J., Samir N. (2011), Sovereign Wealth Funds Acquisitions: A Comparative Analysis with Mutual Funds, "International Finance Review" no. 12.
 13. Chhaoochharia V., Laeven L. (2008), The Investment Allocation of Sovereign Wealth Funds, "Social Science Research Network" no. 1262383.
 14. Ciarlone A., Miceli V. (2014), Are Sovereign Wealth Funds contrarian investors?, "Banca D`Italia Working Papers" no. 972.
 15. Clark G.L., Monk A.H.B. (2009), The Oxford Survey of Sovereign Wealth Funds' Asset Managers, "Social Science Research Network" no. 1432078.
 16. Ćusović S. (2012), Sovereign Wealth Funds in the Globalization of Financial Markets, "Perspectives of Innovations, Economics and Business" vol. 10, no. 1.
 17. Dewenter K.L., Han X., Malatesta P.H. (2010), Firm Values and Sovereign Wealth Funds Investments, "Journal of Financial Economics" no. 98.
 18. Etemad A. (2014a), Effectiveness of Sovereign Oil Funds as Instruments of Fiscal Stability: A Panel Data Analysis of the Influence of Sovereign Oil Funds on Government Spending and Fiscal Balance, "Social Science Research Network" no. 2435849.
 19. Etemad A. (2014b), Effectiveness of Sovereign Oil Funds as Instruments of Fiscal Stability: A Time-series and Panel Data Analysis of the Relationship Between Real Government Spending and Real Ooil Export Earnings, "Social Science Research Network" no. 2435846.
 20. Fernandes N. (2009), Sovereign Wealth Funds: Investment Choices and Implications Around the World, "Working Paper", IMD International.
 21. Fotak V., Bortolotti B., Megginson W., Miracky W. (2008), The Financial Impact of Sovereign Wealth Fund Investments in Listed Companies, unpublished working paper, University of Oklahoma and Università di Torino.
 22. Gilson R.J., Milhaupt C.J. (2008), Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Responds to the New Mercantilism, "Stanford Law Review" vol. 60, no. 5.
 23. Ghahramani S. (2013), Sovereign Wealth Funds and Shareholder Activism: Applying the Ryan-Schneider Antecedents to Determine Policy Implications, "Corporate Governance" vol. 13, no. 1.
 24. Gruszczyński M. (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 25. Jiránková M. (2012), Nation-States as Investors in a Globalized World, "Ekonomický časopis" vol. 60.
 26. Kamiński T. (2013), Unia Europejska a globalna ekspansja azjatyckich państwowych funduszy majątkowych (Sovereign Wealth Funds), w: Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 27. Knill A.M., Lee B.S., Mauck N. (2012), Sovereign Wealth Fund Investment and the Return-to-Risk Performance of Target Firms, "Journal of Financial Intermediation" no. 21.
 28. Kotter J., Lel U. (2011), Friends or Foes? Target Selection Decisions of Sovereign Wealth Funds and Their Consequences, "Journal of Financial Economics" no. 101.
 29. Mele M. (2014), On Asset Allocation' Studies for Sovereign Wealth Funds, "International Journal of Financial Economics" vol. 2, no. 4.
 30. Raymond H. (2010), Sovereign Wealth Funds as Domestic Investors of Last Resort During Crises, "International Economics", no.123/3.
 31. Rose P. (2008), Sovereigns as Shareholders, "North Carolina Law Review" vol. 87.
 32. Sedláĉek P. (2010), Státni Investiĉni Fondy - Vyznamny Institucionálni Investor Globalnich Finanĉnich Thru, "Acta Oeconomica Pragensia" no. 2.
 33. Sun T., Hesse H. (2009), Sovereign Wealth Funds and Financial Stability - An Event Study Analysis, IMF Working Paper no. 09/239.
 34. Urban D. (2011), The Role of Sovereign Wealth Funds in Global Management of Excess Foreign Exchange Reserves, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" vol. 14, no. 2.
 35. Urban D. (2013), Gospodarka polska jako miejsce inwestycji z perspektywy wybranych państwowych funduszy majątkowych - przyczynek do badań empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 36. Urban D. (2013), Czy wartość to przesłanka do inwestowania? Government Pension Fund Global jako udziałowiec w spółce portfelowej, "Zarządzanie i Finanse" nr 4. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 37. Urban D. (2015), The Investment Attractiveness of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange to Sovereign Wealth Funds, artykuł niepublikowany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu