BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Bożena, Krauze Jerzy
Tytuł
Własności unieruchomionych preparatów glukoamylazy
Properties of immobilized glucoamylase preparations
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 112, s. 18-25, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Słowa kluczowe
Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Towaroznawstwo żywności
Commodity research, Commodity science, Fruit and vegetables processing, Food commodities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unieruchomione preparaty glukoamylazy otrzymano przez sorpcję na DEAE-sefadeksie A-25, a także przez zamknięcie enzymu w żelatynie usieciowanej aldehydem glutarowym. Glukoamylaza unieruchomiona na DEAE-sefadeksie szybko traciła aktywność w temp. 30°C. W przypadku zamykania glukoamylazy w usieciowanej żelatynie uzyskano większą wydajność procesu i osiągnięto wyższy stopień hydrolizy skrobi, gdy zastosowane 1250 J enzymu/1 g żelatyny, niezależnie od czasu sieciowania. Otrzymane preparaty wykazały wzrost Km w porównaniu z preparatem rozpuszczalnym użytym do unieruchomienia. W przypadku skrobi wartość Km zwiększyła się 60 razy, a maltozy - 10 razy. Zamknięcie glukoamylazy w usieciowanej żelatynie nie spowodowało zmian optymalnej temperatury działania enzymu i jego stabilności termicznej. W powyższych temperaturach w 20-procentowym roztworze skrobi preparat był bardziej trwały niż pod nieobecność substratu. Otrzymany preparat zachował 100% aktywności po 4,5 miesiącach przechowywania w temp. +4 C, natomiast w procesie ciągłej hydrolizy skrobi w temp. 55°C zachowywał pełną aktywność tylko przez 17 godzin. (abstrakt oryginalny)

Glucoamylase was immobilized by sorption on DEAE-Sephadex A-25 and by entrapping in gelatin cross-linked with glutaraldehyde. The glucoamylase immobilized on DEAE-Sephadex underwent a rapid decrease in activity at 30°C. Entrapping of glucoamylase in cross-linked gelatin gave a higher yield of the immobilising process and a higher degree of starch hydrolysis was obtained with 1250 U enzyme/gram gelatin independently of the cross-linking time. Immobilization was found to increase the Km values. A 60-fold increase in Km was stated with starch as a substrate and 10-fold with maltose. The entrapping of the enzyme in cross-linked gelation had no effect on the optimum temperature or its thermal stability. At elevated temperatures the immobilized preparations showed a higher stability in 20% starch solution than in the absence of the substrate. The preparation lost no activity when stored at 4°C for 4,5 months, under continous starch hydrolysis at 55°C the preparation retained its full activity only for 17 hours. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Klosow, V. Gerasimas: BBA 571. 162 (1979).
  2. B. Solomon, V. Levin: Biotech. Bioeng. 16, 1161 (1974).
  3. L. Chien, G. Tsao: Biotech. Bioeng. 19, 1463 (1977).
  4. H. Maeda, H. Suzuki: Biotech. Bioeng. 17, 119 (1975).
  5. B. Solomon, Y. Lewin: Biotech. Bioeng. 16, 1393 (1974).
  6. B. Wawrzyniak: Zeszyty Naukowe AE w Poznania, seria I, nr 109 (1982).
  7. M. Kujawski, A. Zając: Die Starke 26, 93 (1974).
  8. H. Maeda, L. Chien, T. Tsao: J.Ferment.Technol 57, 238 (1979).
  9. J. Brillouet, P. Coulet: Biotech. Bioeng. 19. 125 (1977).
  10. M. Bachler, K. Smilley: Biotech.Bioeng. 12, 85 (1970).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu