BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pokojska Danuta, Kwiatkowski Jerzy
Tytuł
Procesy degradacji w wulkanizatach kauczuku naturalnego podczas przyspieszonego starzenia
Degradation processes in natural rubber vulcanizates during quick ageing
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 112, s. 60-64, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Słowa kluczowe
Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo przemysłowe, Towaroznawstwo
Commodity research, Industrial commodities, Commodity science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasie przyspieszonego starzenia nastąpił spadek gęstości usieciowania w czterech badanych wulkanizatach kauczuku naturalnego. Najlepszą odpornością sieci przestrzennej charakteryzował się wulkanizat EV, a następnie wulkanizaty nadtlenkowy i konwencjonalny, zdecydowanie gorszą odporność od pozostałych wykazywał wulkanizat TMTD. Stwierdzono zależność liniową (współczynnik korelacji rxy ≈ 0,90) między gęstością rozszczepień w kauczuku naturalnym a gęstością sieci przestrzennej w wulkanizatach wykonanych z tego kauczuku. (abstrakt oryginalny)

Four natural rubber vulcanizates subjected to quick ageing showed a decrease in the density of cross-linking. The resistance of the network structure followed the order: EV vulcanizate > peroxide vulcanizate > accelerated sulphur vulcanizate > TMTD sulphur free vulcanizate. A linear dependance (correlation, coefficient rxy ≈ 0,90) was stated between the scission density in natural rubber and the density of cross-linking In the vulcanizates obtained from that rubber. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.I. Cunneen: Rubber Chemistry and Technology, 41, 182 (1968).
  2. I.H. Dunn, J. Scanlan: Transactions of Faraday Society 57, 160 (1961).
  3. R. Jasiński, D. Pokojska, J. Kwiatkowski: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, nr 73, 100 (1978).
  4. S.M. Gumbrell, L. Mullins, R.S. Rivlin: Transactions of Faraday Society, 49, 1945 (1953).
  5. L. Mullins: J. Appl. Polymer Sci., 2, 257 (1959).
  6. D.V. Krevelen: "Properties of polymers. Correlation with chemical structure", Elsevier Publish. Comp., New York 1972.
  7. C.L.M. Bell: De Nederlandse Rubberindustrie (1967).
  8. D. Pokojska, J. Kwiatkowski: Zeszyty Naukowe AE, Seria I, nr 109 (1982).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu