BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skolik Jerzy
Tytuł
Deuteropochodne alkaloidów chinolizydynowych. Część IV. Otrzymywanie i analiza spektralna(IR i 13C-NMR) selektywnie deuterowanych α-oksopochodnych sparteiny
Deuteroderivatives of chinolizidine alkaloids. Part IV. Preparation and spectral analysis (IR i 13C-NMR) of selectively deuterized sparteine α-oxyderivatives
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 112, s. 106-114, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Słowa kluczowe
Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo przemysłowe, Towaroznawstwo, Chemia
Commodity research, Industrial commodities, Commodity science, Chemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca jest IV częścią serii komunikatów pt. "Deuteropochodne alkaloidów chinolizydynowych". Opisano drogi częściowej syntezy selektywnie deuterowanych preparatów lupaniny, 15-oksosparteiny i 17-oksospartelny, używanych jako związki modelowe w spektroskopowych badaniach IR i 13C-NMR dotyczących struktury i stereochemii alkaloidów bis-chinolizydynowych typu sparteiny w postaci wolnych zasad i soli. Efektywność reakcji deuterowania sprawdzono w oparciu o analizę pasm absorpcji w rejonie drgań walencyjnych VC-D oraz obserwacje zmian przesunięcia chemicznego (zanik sygnałów) 13C w widmach związków deuterowanych. (abstrakt oryginalny)

The paper is one of the series entitled "Deuterderivatives of quinolizidine alkaloids". The pathways are described of partial synthesis of selectively deuterized preparations of lupanine, 15-oxosparteine and 17-oxysparteine used as model compounds in the IR spectroscopy and 13C-NMR. The yield of the deuterization reaction was established by the analysis of absorption bands in the region of the valence vibration on VC-D and of the chemical shift 13C in spectra of the deuteric compounds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Skolik, D. Lupa: Zeszyty Naukowe WSE Poznań, Seria I, nr 40, 19 (1972).
 2. J. Skolik, Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, nr 53, 165 (1974).
 3. J. Skolik: Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, nr 53, 177 (1974).
 4. J. Skolik, P.J. Krueger, M. Wiewiórkowski: [wyraz nieczytelny] 24, 5439 (1968).
 5. J. Skolik, M. Wiewiórkowski, K. Jędrzejczak: Bull. Ac. Pol.: Chim., 17, 201 (1969).
 6. J. Skolik, M. Wiewiórkowski, P.J. Krueger: J.Mol. Structure, 5, 461 (1969).
 7. J. Skolik, K. Łangowska, M. Wiewiórkowski: Bull.Ac.Pol.: Chim., 20, 383 (1972).
 8. M.D. Bratek-Wiewiórowska, J. Skolik, K. Łangowska, M. Wiewiórowski: Bull.Ac.Pol.: Chim., 22, 1025 (1974).
 9. M. Wiewiórowski, O.E. Edwards, M.D. Bratek-Wiewiórowska: Canad. J. Chem., 45. 1447 (1967).
 10. M. Wiewiórowski, A. Perkowska: Bull.Ac.Pol.: Chim., 28, 499 (1980).
 11. Z. Kałuski: I Sympozjum Krystalochemii Organicznej, Poznań-Dymaczewo,8-10 IX.1977, Materiały pt."Postępy Krystalochemii Organicznej", str.95-140 i literatura tam cytowana.
 12. Z. Kałuski, J. Skolik, M. Wiewiórowski: Pre-Congress Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Dymaczewo 30.VII - 2.VIII.1978, Proceedings, str. 316 - 338 i literatura tam cytowana.
 13. M. Wiewiórowski, A. Perkowska, M.D. Bratek-Wiewiórowska: Third Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Kiekrz, 4-7.IX.1980, Proceedings, str. 77-110 i literatura tam cytowana.
 14. J. Skolik, H. Podkowińska: First International Conference on Chemistry and Biotechnology of Biologically Active Natural Products, Varna, Bulgaria, 21-26.IX.1981. Conference Proceedingss, t. 3-1.
 15. J. Skolik: XIII European Congress on Molecular Spectroscopy, Wroclaw, 12-16.IX.1977, Streszczenia, str. 484.
 16. J.E. Sarneski, M.L. Surprenat, F.K. Molen, C.N. Reilley: Anal.Chem. 47, 2116 (1975).
 17. J. Morishima, K. Yoshikawa, K. Okada, T. Yonezawa, K. Goto: J.Am.Chem.Soc., 95, 165 (1973).
 18. J. Skolik: praca przygotowana do druku w J.Magn.Res.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu