BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celary Ireneusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Die Bedeutung der Menschlichen Arbeit in einer Industriellen Gesellschaft in der Lehre des Papstes Paul VI
The Meaning of Human Labour in Industrial Society in Pope Paul VI's Teachings
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, 2015, s. 251-257, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Etos pracy, Etyka chrześcijańska, Kościół katolicki
Work ethos, Christian ethics, Roman Catholic Church
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the following article, the attention is first drawn to the great credit of Pope Paul VI for undertaking a deep reform of the Church after the Second Vatican Council. Then, it is emphasised that he also engaged his entire apostolic authority into improving relations between the Catholic Church and the world of work. He had been preparing to that mission before as the Archbishop of Milan, renowned for maintaining good relations with the world of work and popularising Catholic social studies. He used to visit workers in their workplaces as Pope, and in his statements he emphasised the importance of social justice. He was deeply bothered about anxiety and expectations of his times and attempted to understand experiences of his contemporaries enlightening them with the Christian message. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Angelini G., Montini e la questione del iavoro nella societa industriale [w;] Paulo VI e la cultura, a cura di A. Caprioli, L. Vaccaro, Brescia 1983.
 2. Babiuch J., Luxmoore J., The Vatican and the Red Flag, Tire Struggie for tlie Soul of Eastern Europe, London-New York 1999.
 3. Erzdiözese Mailand gedenkt Pauls VI, http://www.kath.ch/pdf/ kipa_20080803134804.pdf, s. 1 (dostęp: 19.11.2014).
 4. Fel S., Społeczno-etyczny wymiar pracy ludzkiej [w:] Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fels, Katowice 2003.
 5. Getnmingen von E., Der Schatten-Papst, http://www.liborius.de/wissen/von-paul-vi-bis-jp-ii/derschatten-papst.html, s. 1-2 (dostęp: 19.11.2014).
 6. Insegnamenti di Paolo VI, 26 Bände, Rom 1965-1979.
 7. Kłoczowski J.A., Chrześcijaństwo [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 8. Koperek J., Zasady życia społecznego [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 9. Koral J., Encykliki społeczne [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 10. Krucina J., Między Ecclesiam suam a Soborem. Komentarz [w:] Paweł VI, Ecclesiam suam, Wrocław 2006.
 11. Leitgöb M., Dem Konzil begegnen. Prägende Persönlichkeiten des II. Vatikanischen Konzils. Mit einem Vorwort von Herbert Vorgrimler, Kevelaer 2012.
 12. Majka J., Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu ewangelicznym [w:] Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, część 1, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1996.
 13. Miczyńska-Kowalska M., Związki zawodowe [w:] Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fels, Katowice 2003.
 14. Nell-Breuning von O., Der Staat und die Grundwerte, "Stimmen der Zeit" 1977, Nr, 195.
 15. Olszar H., Rozwój przemysłu w XIX stuleciu i jego konsekwencje dla Europy [w:] Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. ]. Kupny, S. Fels, Katowice 2003.
 16. Paul VI, http://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Paul.html, s. 1-2 (dostęp: 19.11.2015).
 17. Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, AAS 56 (1964), s. 609-659, tekst pol.: Paweł VI, Ecclesiam suam, Wrocław 2006.
 18. Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, AAS 59 (1967), s. 257-299, tekst pol.: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, część 2, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1996.
 19. Paweł VI, Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu plenarnym Międzynarodowej Organizacji Pracy (Genewa, 10 czerwca 1969) [w:] Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, część 2, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1996.
 20. Paweł VI, List apostolski Octagesima Adveniens, AAS 63 (1971), s. 401-441, tekst pol.: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, część 2, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, Rzym-Lublin 1996.
 21. Paweł VI, Chrześcijańskie pojęcie pracy. Audiencja ogólna 1 maja 1968 [w:] Paweł VI. Trwajcie mocni w wierze, red. J. Ożóg, Kraków 1974.
 22. Piwowarski W., Problemy postępu i rozwoju w społecznym nauczaniu Kościoła, "Zycie Katolickie" 1987, nr 6.
 23. Pyszka S., Katolicka nauka społeczna [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 24. Ring-Eifel L., Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Warszawa 2006.
 25. Sandfuchs W., Paul VI. Papst des Dialogs und des Friedens, Wurzburg 1978.
 26. Schelken K., Mettepenningen J., Paul VI [w:] Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Hrsg. M. Quisinsky, P. Walter, Freiburg am Breisgau 2012.
 27. Skorowski H., Dialog [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 28. Skorowski H., Prawa człowieka [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
 29. Strzeszewski Cz., Integralny rozwój człowieka według wskazań encykliki Pawła VI "Populorum progressio", "Zeszyty Naukowe KUL" 1962, nr 2.
 30. Zwoliński A., Etyka życia gospodarczego [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu