BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Wiesław Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
Outsourcing on the Telecommunications Services Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 403-411, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Outsourcing, Rynek usług, Operatorzy niezależni
Telecommunication, Outsourcing, Services market, Independent operators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł traktuje o outsourcingu na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Przedstawiono w nim teoretyczne aspekty outsourcingu związane z jego definiowaniem, zakresem funkcjonalnym oraz typologią. Dokonano charakterystyki wykorzystania form outsourcingowych stosowanych w praktyce rynkowej przez wybranych polskich operatorów telekomunikacyjnych oraz zwrócono uwagę na zakres potencjalnych korzyści wynikających z przyjęcia rozwiązań o charakterze outsourcingowym. Wskazano na perspektywy kształtowania się outsourcingowej formy zarządzania na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce.(abstrakt autora)

This article is talking about outsourcing on the telecommunications services market in Poland. It presents the theoretical aspects of outsourcing related to its defining, functional scope and typology. The article contains a characteristics of the forms used in the practice of outsourcing market by selected Polish telecommunications operators and draws attention on the range of potential benefits resulting from the adoption of an outsourcing solutions. The article indicate also the outlook for the outsourcing forms of management in the telecommunications market in Poland. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 2. Gay Ch.L., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Grudzewski W.M. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 4. Kłos M. (2009), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Cedewu.pl, Warszawa.
 5. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 6. PricewaterhouseCoopers (2007), Outsourcing comes of age: The rise of collabora-tive partnering,http://www.pwc.com/en_GX/gx/operations-consulting-services/ pdf/outsourcingcomesofage.pdf.
 7. Quinn, J.B., Hilmer F.G., (1994), Strategic Outsourcing, "Sloan Management Review".
 8. Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 9. Ward G. (2010), Od umowy po realizację zamówienia. Przewodnik dla szefa projektu, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 10. Wojciechowski T. (2003), Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa.
 11. www.archidoc.pl (2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu