BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Działanie 8.1 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka a miejsce polski w międzynarodowym rankingu e-biznesu
The Place of Poland in the International Ranking of E-Business Against the Results Of Measure 8.1 Operational Programme Innovative Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 413-421, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Rozwój
e-business, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem badawczy współzależności między implementacją działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a stopniem rozwoju e-biznesu, mierzonym miejscem Polski w odpowiednich składowych rankingu Net-worked Readiness Index. Wyniki badań obejmujących lata 2010-2013 wskazują, iż, generalizując, istnieje ujemna korelacja między analizowanym programem a pozycją Polski w przekroju wybranego miernika rankingu Networked Readiness Index. (abstrakt autora)

The paper is taking the research problem of the interdependence between the implementation of measure 8.1 "Supporting the business activity in the field of the electronic economy" of Operational Programme Innovative Economy and the degree of the development of e-business, measured with the place of Poland in Networked Readiness Index ranking. Results of the study, covering the years 2009-2013 suggests that broadly speaking there is a negative correlation between the analyzed program and the position of the Poland in terms of appropriate indicator of the Networked Readiness Index ranking. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
  2. Bilbao-Osorio B., Dutta S., Lanvin B., The Global Information. Technology Report 2014. Rewards and Risks of Big Data, World Economic Forum, www3.weforum.org/.../WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf.
  3. Cimochowski G. i in. (2011), Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, BCG, Warszawa.
  4. Dutta S., Jain A. (2003), The networked readiness of nations, The Global Informa-tion Technology Report 2002/2003, World Economic Forum, http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/GITR_2002_2003/GITR_NRI_02_03.pdf.
  5. Komunikaty Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2009-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://poig.parp.gov.pl /index/index/771
  6. Mia I., Dutta S., Griger T. (2009), Gauging the Networked Readiness of Nations: Findings from the Networked Readiness, World Economic Forum, http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/elab/rightnav/documents/1.1_GaugingtheNetworkedReadinessofNations_000.pdf.
  7. Osiecki A., Będzie kontrola projektów internetowych, "Rzeczpospolita", 19.08.2010, http://www.rp.pl/artykul/9211,524567_Bedzie _kontrola_ projek-tow_internetowych.html.
  8. The Global Information Technology Report 2014 data platform, World Economic Forum, 2015, http://www.weforum.org/global-information-technology-report-2014-data-platform.  
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu