BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
The Prediction of Number of Serious Risk Notifications in the Rapex to Products Originated from China
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 423-432, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Produkt
Product
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
System RAPEX służy szybkiej wymianie informacji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską na temat produktów powodujących zagrożenia dla konsumenta i podjętych wobec nich środków. Największy udział w notyfikacjach systemu RAPEX mają produkty pochodzące z Chin, pomimo podejmowania przez Komisję Europejską współpracy z władzami chińskimi, by zmniejszyć tę ilość. Prognoza przeprowadzona na podstawie modelu regresji wielorakiej, z uwzględnieniem czasu wprowadzenia systemu RAPEX-China oraz wartości importu z Chin, wykazała, iż ilość tych notyfikacji w roku 2015 znów wzrośnie.(abstrakt autora)

The RAPEX is used to the rapid exchange of information between Member States of the European Union and the European Commission on products causing risk to the consumer and measures taken against them. The largest share in the RAPEX notifications have products originating from China despite making by the European Commission cooperation with the Chinese authorities to reduce this number. The forecast based on the multiple regression model, taking into account the time, the introduction of the RAPEX-China, and the value of import from China, showed that the number of those notifications in 2015 will rise again. Keywords: RAPEX, serious risks, China, multiple regression model, prediction. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bertolini S. (2014), RAPEX facts and figures 2013. Complete statistic, SANCO,Brussels.
 3. Jóźwiak J., Podgórski J. (2001), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Komisja Europejska (2005), 2004 RAPEX Report, European Commission, Brussels.
 5. Komisja Europejska (2006), Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) 2005, European Commission, Brussels.
 6. Komisja Europejska (2007), 2006 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 7. Komisja Europejska (2008), 2007 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 8. Komisja Europejska (2009), 2008 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 9. Komisja Europejska (2010), 2009 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 10. Komisja Europejska (2011), 2010 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 11. Komisja Europejska (2012), 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 12. Komisja Europejska (2013), 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, Publications Office, Luxembourg.
 13. Komisja Europejska (2014a), Bilateral cooperation, http://ec.europa.eu/consumers/ consumers_safety/international_cooperation/bilateral_cooperation/index_en.htm [9.09.2014].
 14. Komisja Europejska (2014b), Eurostat. International trade detailed data (detail), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [22.08.2014].
 15. Komisja Europejska (2014c), Rapid Alert System for non-food dangerous products (RAPEX), http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex [2.09.2014].
 16. Parlament Europejski i Rada (2001), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/95/WE z 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. L 11 z 15.1.2002, s. 4-17, polskie wydanie specjalne: rozdział 15, tom 06, s. 447-462.
 17. Romanowski A. (2006), 'RAPEX-CHINA' Application, SANCO, Brussels.
 18. United Nations (2003), Classification by Broad Economic Categories, Rev. 4, Department of Economic and Social Affairs, Statistical Division, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu