BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Marek W. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach
Regional Diversity of Main Macroeconomics Variables in Poland
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 401-425, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Analiza przestrzenna, Wskaźniki makroekonomiczne, Województwo, Produkt krajowy brutto (PKB), Inwestycje, Płace, Stopa bezrobocia, Zastosowanie taksonomii, Mierniki taksonomiczne
Spatial analysis, Macroeconomic indicators, Voivodship, Gross domestic product (GDP), Investment, Wages, Unemployment rate, Application of taxonomy, Taxonomic indicators
Uwagi
summ.; dwie wersje tytułu artykułu - w spisie treści czasopisma podano: "Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach i integracja socjalna mniejszości napływowych"
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania są opisowe analizy przestrzennego zróżnicowania podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach. Zmiennymi, których zróżnicowanie jest tutaj rozważane, są: PKB per capita, wartość brutto środków trwałych na mieszkańca, inwestycje na głowę, płace oraz stopy bezrobocia. Prowadzone w pracy rozważania [...] dotyczą lat 2002-2009 (PKB per capita i wartość brutto środków trwałych na głowę, 2002-2010 (inwestycje na mieszkańca) lub 2002-2011 (płace i stopy bezrobocia). Ponadto przedstawiono i opisano taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw [...].(fragment tekstu)

The aim of the present study is a descriptive analysis of the spatial variation of basic macroeconomic variables in the Polish provinces. Variables whose variation is considered here are: GDP per capita, gross value of fixed capital formation per capita, investment per capita, wages and the unemployment rate. The work carried out in the paper, because of the availability of relevant statistics for the CSO ww.stat.gov.pl in August 2012, concerns the years 2002-2009 (GDP per capita and gross fixed assets per capita), 2002-2010 (investment per capita), or 2002-2011 (wages and unemployment rate). The paper summarizes the development of taxonomic analysis of complex economic indicators of macroeconomic variables enumerated above. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, Gosp. Nar. 2009/9.
 2. Bajorski B., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego, Wiad. Stat. 2011/5.
 3. Berbeka J., Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, Wiad. Stat. 1999/8.
 4. Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, [pr. magist. napisana w Katedrze Ekonomii UŁ pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego], Łódź 2002.
 5. Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., Wiad. Stat. 2003/11.
 6. Gajewski P., Tokarski T., Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej?, Stud. Ekon. 2004/1-2 (XL-XLI).
 7. Jabłoński Ł., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, SPE 2010/LXXXI.
 8. Kholod B.I. (ried.), Jewropiejskij wiektor ekonomicznogo razwitku. Zbirnik naukowych prac, Dniepropietrowskij uniwiersitet ekonomiki ta prawa, Dniepropietrowsk 2005.
 9. Kwiatkowski E., Tokarski T., Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, Ekonomista 2007/4.
 10. Kwiatkowski E., Tokarski T., Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, Wiad. Stat. 2009/10.
 11. Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, Wiad. Stat. 1999/8.
 12. Matusiak K.B. (red.), Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyż. Szk. Ekon.-Społ. w Ostrołęce, Ostrołęka 2004.
 13. Rogut A., Tokarski T., Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, Ekonomista 2007/1.
 14. Rogut A., Tokarski T., Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, International Journal of Manpower 2002/23/1.
 15. Rogut A., Tokarski T., Regional diversity of wages in Poland in 90's, International Review of Economics and Business 2001/XLVIII/4.
 16. Tokarski T., O zróżnicowaniu rozwoju ekonomicznego polskich regionów i podregionów, SPE 2005/LXXI.
 17. Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, Gosp. Nar. 2008/7-8.
 18. Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2002-2008, [w:] T. Walczak (red.), Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, Bibl. Wiad. Stat. 2010/64.
 19. Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia, Wiad. Stat. 2010/5.
 20. Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, Wiad. Stat. 2005/11.
 21. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. PTE, Warszawa 2005.
 22. Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, Wiad. Stat. 1999/8.
 23. Tokarski T., Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce, [w:] K.B. Matusiak, Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyż. Szk. Ekon.-Społ. w Ostrołęce, Ostrołęka 2004.
 24. Tokarski T., Gajewski P., Riealnaja konwiergencyja w Polsze: riegionalnyj podchod, [w:] B.I. Kholod (ried.), Jewropiejskij wiektor ekonomicznogo razwitku. Zbirnik naukowych prac, Dniepropietrowskij uniwiersitet ekonomiki ta prawa, Dniepropietrowsk 2005.
 25. Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, Ekonomista 2005/2.
 26. Tokarski T., Stępień W., Wojnarowski J., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, Wiad. Stat. 2006/7-8.
 27. Walczak T. (red.), Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, Bibl. Wiad. Stat. 2010/ 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu