BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tokarski Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995-2009
Regional Diversity of Capital-Labour Ratio, Labour Productivity and Total Factor Productivity in Poland in 1995-2009
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 333-357, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Produktywność czynników wytwórczych, Analiza regionalna, Zróżnicowanie regionalne, Wydajność pracy, Statystyka pracy, Produktywność pracy
Total Factor Productivity (TFP), Regional analysis, Regional diversity, Labour efficiency, Labour statistics, Labour productivity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania są opisowe i statystyczne analizy przestrzennego zróżnicowania takich zmiennych makroekonomicznych, jak techniczne uzbrojenie pracy, wydajność pracy i łączna produkcyjność czynników produkcji w województwach w latach 1995-2009. (fragment tekstu)

The article aims at descriptive and statistical analyzing of spatial diversification of main macroeconomic categories, such as capital-labor ratio, labor productivity and total factor productivity across Polish regions/voivodships in the years 1995-2009. The capital-labor ratio is associated in the paper with fixed assets per employee, the labor productivity - with GDP per employee, whereas total factor productivity is computed on the basis of a regional production function. The article contains and comments on, firstly: descriptive analyses of spatial diversification of the afore-mentioned characteristics, secondly: estimates of the Cobb-Douglas production function at regional level, thirdly: estimates of total factor productivity across the voivodships and finally: descriptive results of special diversity of the afore-mentioned characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Ofic. Ekon., Kraków 2004.
  2. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
  3. Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.
  4. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. PTE, Warszawa 2005.
  5. Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce, Ekonomista 2005/2.
  6. Żółtowska E., Funkcje produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu