BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornowski Aleksy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego regionów Federacji Rosyjskiej
Differentiation of Economic Development for the Regions of the Russian Federation
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 293-312, tab., bibliogr. 8 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Rozwój gospodarczy, Stopa bezrobocia, Produkt krajowy brutto (PKB), Mierniki taksonomiczne, Płace, Inwestycje
Regional diversity, Economic development, Unemployment rate, Gross domestic product (GDP), Taxonomic indicators, Wages, Investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego regionów Federacji Rosyjskiej za pomocą pięciu podstawowych zmiennych makroekonomicznych: stóp bezrobocia rejestrowanego, inwestycji per capita, PKB per capita, majątku trwałego per capita i płac w latach 2000-2009. Podstawową metodą analizy jest wskaźnik taksonomiczny oparty na metryce euklidesowej.(fragment tekstu)

The main aim of this article is an analysis of the spatial differentiation of economic development for the regions of the Russian Federation with five basic macroeconomic variables, namely: unemployment rates registered, investment per capita, GDP per capita, per capita assets and wages in the years 2000-2009. The work reflects on 79 regions of the Russian Federation, and the data used for the analysis comes from the Russian Statistical Office (Федеральная служба госу дарственной статистики - Росст ат; www.gks.ru). The basic method of the analysis is based on the taxonomic index Euclidean. The spatial differentiation of the regional development of the Russian Federation shows the specificity and nature of Russian economy. The analysis leads to the conclusion that in terms of the variables analyzed the most developed regions are industrial and commercial, while the least developed regions have agricultural character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dykas P., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego, SPE 2010/LXXX.
  2. Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, Wiad. Stat. 1999/8.
  3. Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics 1956/70/ 1.
  4. Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, Gosp. Nar. 2008/7-8.
  5. Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. PTE, Warszawa 2005.
  6. Tokarski T., Jabłoński Ł., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, SPE 2010/ LXXXI.
  7. Instytut Gospodarki Przestrzennej [Institut territorialnogo płanirowanija], Институт территориального планирования, www.urbanica.spb.ru.
  8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego FR [Ministierstwo riegionalnogo razwitija Rossijskoj Fiedieracii], Министерство регионального развития Российской Федерации, www.minregion.ru.^6 Rosyjski Urząd Statystyczny [Fidieralnaja służba gosudarstwiennoj statistiki - Rosstat], Федеральная служба государственной статистики - Росстат, www.gks.ru.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu