BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych
The Problem of Determining the Organizational Network Boundaries
Źródło
Przegląd Organizacji, 2015, nr 5, s. 9-16, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Sieci przedsiębiorstw, Nauki o zarządzaniu, Ontologia, Struktury sieciowe, Typologia, Przegląd literatury
Enterprise networks, Management sciences, Ontology, Network structure, Typology, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie problematyki definiowania i wyznaczania granic sieci organizacyjnych. W pierwszej części omówiono problem definiowania i funkcji granic organizacji, a w dalszej kolejności przedstawiono charakterystykę granic organizacji sieciowych. Zdefiniowane zostały granice organizacji sieciowych oraz zaprezentowano metody wyznaczania granic sieci, przesłanki i problemy związane z wyznaczaniem granic sieci oraz charakterystykę granic w odniesieniu do wybranych typów sieci organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the problems of definition and delimitation of organizational networks. The first part presents the problem of defining the boundaries of the organization and function, and later it was characteristic of network organization boundaries. Boundaries have been defined network organizations and presents a method to determine the limits of the network, the conditions and problems related to the appointment of network boundaries and borders characteristics for selected types of organizational networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ASHKENAS R., ULRICH D., JICK Т., KERR S., Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey - Bass Inc. Publishers, San Francisco 1998.
 2. BANASZYK P., Fraktalizacja jako czynnik rozmywający granice przedsiębiorstwa, [w:] LICHTARSKI J., JAGODA H. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 3. BARABÁSI A.L., BONABEAU E., Scale-Free Networks, "Scientific American" 2003, No. 288.
 4. BERRY A.J., Spanning Traditional Boundaries: Organization and Control of Embedded Operations, "Leadership & Organization Development Journal" 1994, Vol. 15, No. 7.
 5. BRILMAN J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 6. BROWN J.S., DUGUID P., The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 7. BRUSONI S., PRENCIPE A., PAVITT K., Knownledge Specialisation, Organizational Coupling, and the Boundaries of the Firm: Why do Firms Know More than they Make? "Administrative Science Quarterly" 2001, Vol. 26, No. 4.
 8. CHWISTECKA-DUDEK H., SROKA W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 9. CYFERT S., Granice organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
 10. CYFERT S., KRZAKIEWICZ K., Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, [w:] SOPIŃSKA A., GREGORCZYK S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 11. DELPORTE-VERMEIREN D., VERVEST P., VAN HECK E., In Search of Margin for Business Networks: The European Patent Office, "European Management Journal" 2004, Vol. 22, No. 2.
 12. DEMSETZ H., The Theory of the Firm Revisited, "Journal of Law, Economics and Organization" 1988, Vol. 4, No. 1.
 13. FRIEDLANDERROUPS F., The Ecology of Work, [in:] LORSCH J. (ed.), Handbook of Organizational Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
 14. GLOOR P.A., Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks, Oxford University Press, Oxford 2006.
 15. HATCH M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. KAWA A., PIERAŃSKI В., Problemy z wyznaczaniem granic sieci przedsiębiorstw, [w:] SOPIŃSKA A., GREGORCZYK S. (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 17. KOSTERA M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 18. MAREK S., BIAŁASIEWICZ M., Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.
 19. NIEMCZYK J., STAŃCZYK-HUGIET E., JASIŃSKI В., Sieci między organizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 20. PENROSE E.T., The Theory of Growth of the Firm, Basil Blackwell Publisher, Oxford 1959.
 21. PERECHUDA K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 22. PFEFFER ]., SALANCIK G.R., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York 1978.
 23. ROMANOWSKA M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 24. RYMARCZYK J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 25. SANTOS F.M., EISENHARDT K.M., Organizational Boundaries and Theories of Organization, "Organization Science" 2005, Vol. 16, No. 5.
 26. SAVAGE CH., Fifth Generation Management. Co-creating Through Virtual Enterprising, Dynamic Teaming, and Knowledge Networking, Butterworth-Heinemann, USA, 1996.
 27. SIKORSKI С., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 28. SMITH S.S., Social Network Boundaries and Tricky to Access Populations: A Qualitative Approach, "International Journal of Social Research Methodology" 2013, http://dx.doi.org/10. 1 080/13645579.2013.820076, data dostępu 2.2015 r.
 29. SUDOŁ S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, [w:] JEŻAK J. (red.) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
 30. WANG С. AHMED P., Structure and Structural Dimensions for Knowledge-based Organisations, "The Journal of Business Performance Management" 2003, Vol. 7, No. 1.
 31. WILIAMSON O., Comparative Economic Organization. The Analysis of Discrete Structural Alternatives, "Administrative Science Quarterly" 1991, Vol. 36, No. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu