BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska), Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Tytuł
Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
Electronic Case Management Systems as an Example of Good Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 541-550, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Sądownictwo
Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich lat zainteresowanie technologią informatyczną w sądach znacznie wzrosło, a wpływ ICT na działalność sądów jest już zauważalny, głównie ze względu na czynniki ekonomiczne. Celem artykułu było przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzani sprawami (ang. Case Management Systems) oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk w tym zakresie w wybranych krajach. Istotne kwestie związane z możliwościami korzystania z takich rozwiązań w systemie sądownictwa będą podstawą dalszych szczegółowych badań. (abstrakt autora)

In the past few years, interest in information technology in the courts has increased significantly, so the ability to use this kind of technology to enhance and improve the effectiveness of the judiciary should be developed. The impact of ICT on the activity of the courts is now noticeable mainly due to economic factors, indicating a huge savings from the offered opportunities The purpose of the article was to introduce the principles of creation and operation of Case Management Systems and to provide examples of good practice in this field in the selected countries. In fact, this electronic systems were in any case a positive impact on the courts, providing improved administrative processes, which made it better they can follow the course of events, to introduce improvements the actual processes and to communicate with other bodies. Relevant issues related to the possibilities of using such solutions in the judicial system will provide the basis for further, indepth research. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beard J. (2004), An Open-Source System for Electronic Court Filing, "Linux Jour-nal", Issue #122/June.
 2. Carnevali D. (2009), E-Justice and Policies For Risk Management, [w:] A. Cerrillo, P. Fabra (eds.), E-Justice: Information and Communication Technologies in the Court System, United States of America: Information Science Reference.
 3. Case management system (eSpis) implemented in 60 courts across Croatia (2010), http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&content=2811.
 4. CEPEJ (2006), European judicial system, the European Commission for the Efficiency of Justice.
 5. Cloud network architecture and ICT - Modern Network Architecture (2013), Itknowledgeexchange.techtarget.com.
 6. Gallas G., Gallas W.E. (1991), Court Management, past, present and future: a comment on Lawson and Howard, "Justice System Journal", Vol. 15 (2), s. 605-616.
 7. Hamin Z., Othman M.B., Munirah A. (2012), ICT Adoption by the Malaysian High Courts: Exploring the Security Risks Involved, 2012 International Conference on Innovation, Management and Technology Research (ICIMTR2012), Malacca, Malaysia: 21-22 May 2012, s. 285-289.
 8. McMillan J.E. (2007), The Potential of Computerized Court Case Management to Battle Judicial Corruption, National Center for State Courts, USA, http://www.cumbrejudicial.org/.
 9. Melody W. et al. (1986), Information and Communication Technologies: Social Sciences Research and Training: A Report by the ESRC Programme on Information and Communication Technologies.
 10. Odlanicka-Poczobutt M. (2013), Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym, [w:] Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, t. II, Szczecin 2013, s. 553-561.
 11. Rebo J., Roper B., Harvey T. (2009), Court Technology Conference 2009, Sept 23, 2009, Rooms 702-706, Denver, Colorado.
 12. Reiling (2009), Technology of justice: How it can promote the reform of the judiciary, Leiden: Leiden University Press.
 13. Rooze E. J. (2010), Differentiated Use of Electronic Case Management Systems, "International Journal for Court Administration", November, www.iaca.ws/files/ ErwinRooze-ElecCaseMgmt.pdf‎
 14. Saari D.J. (1982), Management: The US Court of theory and practice - Chapter 4, Westport: Quorum.
 15. Sallai G. (2012), Defining Infocommunications and Related Terms, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 9, No. 6.
 16. Shelton D.E. (2006), Technology, Popular Culture, and the Court System - Strange Bedfellows?, [w:] Future Trends in State Courts 2006, National Center for State Courts, s. 62-67.
 17. Silverstone R. et al. (1991), Listening to a long conversation: an ethnographic approach to the study of information and communication technologies in the home, "Cultural Studies", 5(2).
 18. Steelman D.C. (2008), Improving Caseflow Management: a brief guide, NCSC Internet.
 19. Velicogna M. (2007), Justice Systems and ICT: What Can Be Learned From Eu-rope?, "Utretch Law Review", Vol. 3, Issue 1 (June).
 20. Vukeli M. (2011), Commercial Courts in Croatia, http://www.vtsrh.hr/ croa-tian%courts%case%management%system.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu