BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moj Magdalena (Instytut Śląski w Opolu)
Tytuł
Ludność z wyższym wykształceniem wśród mieszkańców województwa opolskiego w świetle NSP 2002 i 2011
People with Higher Education Among the Inhabitants of Opole Voivodeship According to Polish Census of 2002 and 2011
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 223, s. 268-278, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Absolwenci szkół wyższych, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Sytuacja demograficzna, Ludność wiejska, Ludność miejska
People's education, Higher education graduates, University graduate employment, Demographic situation, Rural population, Urban population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem analizy było zbadanie, czy dysproporcje przestrzenne w liczbie osób z wykształceniem wyższym się wyrównują, czy też pogłębiają. Podejmując problem zmian w poziomie wykształcenia mieszkańców województwa opolskiego, przeanalizowano wybrane dane z NSP z 2002 i 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem osób z wykształceniem wyższym. Zaprezentowano je na poziomie województw, miast i wsi Opolszczyzny. W artykule została zastosowana metoda szeroko rozumianej analizy na podstawie źródeł danych statystycznych; wykorzystano także metodę porównawczą oraz przedstawiono rezultaty badania.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the analysis is to investigate if the spatial asymmetry among higher educated people is equalising, or deepening. Discussing the problem of changes in the educational level within the inhabitants of Opole Voivodeship, the author analyses chosen statistical data presented in the Polish census of 2002 and 2011, emphasising higher educated people. The data considers different administrative levels, i.e. voivodeship, cities and villages of Opole Province. In the broad sense, the author uses the statistical data analysis method, as well as, comparative method and results presentation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. [GUS, 2004] Prognoza demograficzna na lata 2003-2030. Informacje i opracowanie statystyczne, Warszawa.
  2. Solga B. (2013), Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich [w:] K. Heffner, red., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania. Ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego, "Studia KPZK PAN", t. 154, Warszawa.
  3. Szczygielski K. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, Instytut Śląski, Opole.
  4. Rauziński R. (1977), Poziom wykształcenia ludności regionu opolskiego w latach 1948-1975, "Studia Śląskie", t. XXXI, Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 304-305.
  5. Rauziński R. (2008), Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności miast i gmin na tle struktury narodowościowej [w:] Rauziński R., Szczygielski K., Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego.
  6. Rauziński R., Zagórowska A. (2004), Rynek pracy na Śląsku Opolskim. Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Teoria i praktyka, Instytut Śląski, Opole.
  7. [Urząd Statystyczny w Opolu, 2013] Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
  8. [Urząd Statystyczny w Opolu, 2004] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny 2002, Aktywność ekonomiczna ludności. Województwo opolskie, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
  9. [www1] www.stat.gov.pl [dostęp: 04.03.2014].
  10. Żygulski K. (1962), Społeczne poważanie zawodów na Opolszczyźnie, "Studia Śląskie", t. V, s. 283.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu