BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiołek Malwina (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych - przykład uniwersyteckiego systemu obsługi studiów (USOS)
E-Government in Universities in the Opinion of Administration Staff - the Example of USOS (University System of Studies Service)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 583-591, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
e-administracja, Szkolnictwo wyższe, Informatyzacja
e-government, Higher education, Informatization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na elektronicznej administracji w uczelniach wyższych. Uwaga skupiona została na obecnym w wielu polskich uniwersytetach systemie USOS, który został stworzony do elektronicznego zarządzania procesem dydaktycznym. Analizie poddany został tutaj stosunek pracowników administracyjnych do USOS. W pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych, które pokazują jak funkcjonowanie USOS oceniają pracownicy administracyjni w badanej uczelni. (abstrakt autora)

The paper raises issues on e-government in the area of universities administration. The article focuses most of all on research results made in one of polish universities, that show how administration staff evaluates functioning of the USOS system, which is a e-government system in university. The article also shows advantages and shortcomings associated with this system, and also with e-government in university in general. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abriszewski K. (2011), Jak nowe media tworzą nowe środowisko. Przypadek USOS-a, [w:] Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
  2. Afeltowicz Ł. (2011), Od automatycznych systemów diagnostycznych do USOS/USOSweb: informatyczne systemy wspomagania pracy a reorganizacja praktyk społecznych, wzorców działania i procesów poznawczych, [w:] Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
  3. Gajdowska M. (2014), Rozwój i obszary zastosowań e-gospodarki w Polsce, "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", nr 1/24, s. 82-100.
  4. Grodzka D. (red.), (2009), Społeczeństwo informacyjne, Studia BAS, WS, Warszawa.
  5. Lechowicz N., Pikuła D. (2013), Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", s. 17-24.
  6. Mysior R. (2014), Dwa światy - cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, cz. I, "Reme-dium" nr 9, s. 5-7.
  7. Popiołek M. (2013), Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", s. 51-56.
  8. www.frse.org.pl (2015).
  9. www.usos.edu.pl (2015).
  10. www.usosownia.uw.edu.pl (2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu