BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
The Influence of Transformation of the Digitization and Virtualization of Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 623-642, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Bilans, Teoria transformacji gospodarki
Balance sheet, Transformation theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi syntetyczny bilans transformacji systemowej w okresie minionych 30 lat w kontekście cyfryzacji i wirtualizacji polskiej gospodarki. Eksponuje porównanie elementarnych danych ilościowych początku transformacji z aktualnymi. Identyfikuje dwa mity transformacji i wskazuje na zagrożenia z nich wynikające. (abstrakt autora)

The article is a synthetic balance of system transformation over the past 30 years in the context of digitization and virtualization of Polish economy. It exposes elementary quantitative data comparing the beginning of the transition from the current data. Formulates two myths of transformation and points to the risks resulting from them. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wersja z 5.12.2013), Warszawa 2013.
 2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja 4.0 (z dnia 8.01.2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
 3. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 4. Sala J., Tańska H. (2005), Miejsce, ranga i etyka zawodu informatyka w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Rószkiewicz, E. Wędrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Sala J., Tańska H. (2008), Kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki elektronicznej, [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Sala J., Tańska H. (2011), Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czaplewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013 (2013), GUS, Warszawa.
 8. Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Stiglitz J. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Targowski A. (1971), Informatyka: klucz do dobrobytu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 11. Winiarski B. (2012) (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu