BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoląg Klaudia (Politechnika Częstochowska), Kulej-Dudek Edyta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
Digital Competence Formation Through E-Learning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 633-642, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Umiejętności cyfrowe, Kompetencje
e-learning, Digital competences, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie kompetencji cyfrowych jest podstawą do odpowiedniego funkcjonowania osób w społeczeństwie cyfrowym, w którym dominują rozwiązania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W ramach niniejszego opracowania scharakteryzowano kompetencje cyfrowe. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych. Ponadto zaprezentowano e-learning jako formę kształcenia, dzięki której można rozwijać i wzmacniać poziom kompetencji cyfrowych przyszłych pracowników(abstrakt autora)

Digital competence formation is crucial for appropriate functioning in digital society, in which information and communication technologies prevail. Digital competence is characterized in this paper. Selected results of researches concerning the level of digital competence are described. The e-learning as a form of education which supports the development of digital competence among potential employees is presented in this paper. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W. (2002), Obywatel uczący się, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa.
 2. Drabik D., Tuszyński H. (2013), Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, http://www.fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=0f5aa713ad85f0eb0206445d95e19543. [dostęp 6.01.2015].
 3. Dudek D. (2012), Narzędzia i podstawowe umiejętności w środowisku e-learningowym - analiza i wyniki badań, [w:] Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 4. Furgoł S., Hojnacki L. (2005), Od dydaktyki instrumentalnej w kierunku pedagogiki ery informacyjnej - dwie synergie, [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, red. M. Kajdasz-Aouil, A.M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 5. Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 6. Jasiewicz J. (2014), Kompetencje cyfrowe Polaków, http://sdsi.pti.org.pl/index.php/ pol/content/download/1166/5982/file/Jasiewicz%20-%20kompetencje%20 cyfro-we%20Polak%C3%B3w.pdf [dostęp 29.12.2014].
 7. Lee B.C., Yoon J.O., Lee I. (2009), Learners' acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Computers & Education 53, s. 1320-1329.
 8. Polska cyfrowa na lata 2014-2020 (2014), https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf. [dostęp 8.01.2015].
 9. Sørebø Ø., Halvari H., Gulli V.F., Kristiansen R. (2009), The role of self-determination theory in explaining teachers' motivation to continue to use e-learning technology. Computers & Education, 53, s. 1177-1187.
 10. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013 (2013), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa,https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf [dostęp 16.11.2014].
 11. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 (2014), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/file/spoleczenstwoinformacyjnewliczbach2014srodeklekkipdf [dostęp 6.01.2015].
 12. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00011&plugin=1 [dostęp 20.01.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu