BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewicz Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
Determinants of Development of E-Government in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 643-651, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
e-administracja, Usługi publiczne
e-government, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z wyznaczników sprawności i efektywności funkcjonowania państwa jest liczba i jakość usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Oczekiwany rozwój e-administracji publicznej uwarunkowany jest szeregiem determinant. W opracowaniu wyodrębniono następujące grupy takich uwarunkowań: techniczno- -technologiczne, społeczne, ekonomiczne, prawne, polityczne i organizacyjne. Z uwagi na poziom rozwoju oraz specyfikę e-administracji w Polsce kluczowe znaczenie należy przypisać dwóm pierwszym kategoriom, tj. związanym z kwestiami techniczno- -technologicznymi oraz społecznymi. (abstrakt autora)

One of the indicators of the efficiency and effectiveness of the state is the number and quality of e-government services. However the development of e-government is contingent upon a number of determinants. In the text of the following groups separated such conditions: technical and technological, social, economic, legal, political and organizational. Given the level of development and the characteristics of e-government in Poland, it is crucial to be attributed to the first two categories: issues related to technical and technological and social. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek Z. (2010), Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej, "Współczesna Ekonomia", nr 1(13).
 2. Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 3. Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji (2013), Amárach research, Deloitte, UPC.
 4. E-Administracja - prawne zagadnienia informatyzacji administracji (2009), red. D. Szostek, Presscom, Wrocław.
 5. Eurostat, ec.europa.eu/eurostat [dostęp 12.01.2015].
 6. Olszak C.M., Ziemba E. (2011), Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Aspekt e-administracji, [w:] Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Wydziałowe ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 7. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 8. Richert-Kaźmierska A. (2008), Społeczeństwo informacyjne w rozwoju regionalnym, [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania 551, Warszawa.
 9. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015 (2005), Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 10. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych (2002), red. M. Pańkowska, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu