BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figurski Mariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Gałuszkiewicz Marcin (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kamiński Paweł (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Monitorowanie polskiej sieci stacji referencyjnych GPS
Monitoring of the Polish GPS Reference Stations Network
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1/1, s. 111-124, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Pomiary, Metody analityczno-obliczeniowe
Global Position System (GPS), Measurement, Analytical and computational methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z dynamicznym rozwojem stacji permanentnych GNSS na terenie Polski wraca problem kontroli pracy stacji oraz realizacji sytemu ETRS'89. Od kilku lat są w obiegu współrzędne stacji permanentnych GNSS, których źródło pochodzenia nie jest znane. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest koncepcja monitorowania stacji permanentnych zgodnie ze standardami EPN. Referat zawiera koncepcję takiego rozwiązania oraz wyniki obliczeń, które wykonano w 2006 r. W analizie wyników zostanie przedstawione również porównanie współrzędnych z wynikami uzyskanymi w systemie ASG-PL.(abstrakt oryginalny)

Dynamic development of permanent GNSS stations in Poland restores the problem of supervising the stations' performance and ETRS'89 system realization. Although the permanent GNSS stations' coordinates have been used for a few years now, their source is unknown. Permanent stations monitoring according to the EPN standards is one of the possibilities to solve the problem. The paper presents a concept of such a solution and the computation results obtained in 2006. The results analysis presents also a comparison of the coordinates with the results from the ASG-PL system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boucher C, Altamini Z.: Memo: Specifications for Reference Frame Fixing in the Analysis of a EUREF GPS Campaign, http://www.epncb.oma.be/papers.html, 2001.
  2. Bosy J., Figurski M.: Problematyka opracowania obserwacji satelitarnych GPS w precyzyjnych sieciach lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2003.
  3. Bruyninx C, Dousa J., Ehrnsperger W, Fachbach N., Figurski M, Johansson J., Springer T., Vespe R, Weber G.: The Use of the EUREF Permanent GPS network for the Maintenance of the European Terrestrial Reference Frame, IAG Symposium in Rio 1997.
  4. Figurski M.: Monitorowanie regionalnych zmian jonosfery z godzinnych obserwacji GPS, BEL Studio, Warszawa 2005.
  5. Mervart L.: Ambiguity Resolution Techniques in Geodetic and Geodynamic Applications of the Global Positioning System, Vol. 53 of Geodatisch-geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, Schweizerische Geodatische Kommission, Ph.D. thesis, 1995.
  6. Rothacher M., Mervart L. (eds.): Bernese GPS Software Version 4.2, Astronomical Institute, University of Berne, Switzerland, September 1996.
  7. Schaer S.: Stochastische lonosphdrenmodellierung beim 'Rapid Static Positioning' mit GPS, Astronomical Institute, University of Berne 1994.
  8. Wawrzyn J., Antosiewicz M., Aktywna Sieć Geodezyjna ASG-PL. Podstawowe cele, struktura, zastosowanie, kierunki rozwoju, Seminarium "Otwarcie Centrum Zarządzania Aktywną Siecią Geodezyjną ASG-PL", Katowice, 25 lutego 2003.
  9. Zarządzenie Głównego Geodety Kraju nr 20 z dnia 18.11. 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu