BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hauke Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
Organization of Learning Objects in Distance Learning Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 675-683, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Edukacja elektroniczna, Wiedza
e-education, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauczanie na odległość stało się podstawą funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Bez niego trudno dzisiaj wyobrazić sobie procesy kształcenia. Jeśli dodatkowo będziemy mieli do czynienia z kształceniem na poziomie menedżerskim, należy pamiętać o szybkiej deprecjacji wiedzy. Efektywność nauczania na odległość można poprawić stosując obiekty wiedzy. Obiekty wiedzy pozwolą na szybką adaptację do zmieniającego się otoczenia ze względu na miejsce i czas. W artykule zostanie omówiona organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość. (abstrakt autora)

Distance learning has become the basis for the functioning of the information society. Without it, it is difficult today to imagine the process of education. If, in addition, we will have to deal with education at managerial level should be aware of the rapid depreciation of knowledge. The effectiveness of distance learning can be improved by using learning objects. Learning objects allow for quick adaptation to the changing environment due to space and time. This article will discuss the organization of learning objects in the distance learning systems. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hauke K., Owoc M., Gładysz T. (2005), Systemy zarządzania materiałem edukacyjnym w procesie nauczania na odległość, [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
  2. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Trajer J., Paszek A., Iwan S. (2012), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
  4. http://www.itpedia.pl/index.php/E-learning (2015).
  5. http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_5.jpg (2015).
  6. http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_6.jpg (2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu