BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany pozycji wybranych metropolii europejskich w rankingach międzynarodowych
Changes in the Positions of Selected European Metropolises in International Rankings
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 8, s. 174-192, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Metropolizacja, Jakość życia, Ranking, Miasto
Metropolisation, Quality of life, Ranking, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne metropolie w znacznym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej gospodarek narodowych i stanowią siłę napędową ich rozwoju. Na potencjał tych ośrodków składa się wiele czynników, które nie zawsze można zbadać przy użyciu twardych wskaźników. W tym celu pomocne jest wykorzystywanie światowych rankingów miast, które przedstawiają metropolie z punktu widzenia bardziej subiektywnych kryteriów. W artykule analizuje się zmiany pozycji ośmiu wybranych metropolii europejskich w trzech międzynarodowych rankingach miast z lat 2007-2011 oraz formułuje wnioski na temat możliwych przyczyn odnotowanego tempa zmian w poziomie ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jakości życia w mieście dla atrakcyjności metropolii.(abstrakt oryginalny)

Contemporary metropolises significantly determine the competitive advantage of national economies and constitute a driving force of their development. The potential of these places consists of a number of factors that cannot always be investigated by means of hard indicators. Therefore, it is helpful to analyze the global rankings of cities that represent metropolises in terms of more subjective criteria. The article analyzes the changes of position of eight selected European metropolises in three international city rankings in the years 2007-2011. On this basis the conclusions about the possible reasons for the pace of changes in the level of cities development were drawn. Particular attention was paid to the importance of the quality of life in the city for the attractiveness of the metropolis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 Most Impressive Smart Cities On Earth, 2013, Freshome.com, http://freshome.com/2013/02/07/10-most-impressive-smart-cities-on-earth/ [dostęp: 28.11.2013].
 2. Azkuna, I.(ed.), 2012, Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG, Bilbao.
 3. Cohen, B.T., 2012, The Top 10 Smart Cities On The Planet, Co.Exist, 11 Jannuary, http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet [dostęp: 28.11.2013].
 4. Defi ning Quality of Living, 2007, Mercer Human Resource Consulting, http://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/definingqualityofl iving.pdf [dostęp: 16.10.2013].
 5. European Cities Monitor 2007, Cushman & Wakefield, http://www.berlin-partner.de/fi leadmin/chefredaktion/pdf/studien-rankings/2007_en_European_Investment_Monitor.pdf [dostęp: 17.11.2013].
 6. European Cities Monitor 2008, Cushman & Wakefield, http://www.edinburghbrand.com/pdf/European%20Cities%20Monitor%202008.pdf [dostęp: 17.11.2013].
 7. European Cities Monitor 2009, Cushman & Wakefield, http://comunicatur.info/cms/images/stories/documents/ecm_2009_fi nal.pdf [dostęp: 17.11.2013].
 8. European Cities Monitor 2010, Cushman & Wakefield, http://www.europeancitiesmonitor.eu/wp-content/uploads/2010/10/ECM-2010-Full-Version.pdf [dostęp: 17.11.2013].
 9. European Cities Monitor 2011, Cushman & Wakefield, http://www.berlin-partner.de/fi leadmin/chefredaktion/pdf/studien-rankings/2011_en_European-Cities-Monitor.pdf [dostęp: 17.11.2013].
 10. European Cities & Regions of the Future 2007/08, 2008, FDI Magazine, http://frenger.com/wp-content/uploads/2012/11/FDIMagazine.pdf [dostęp: 15.11.2013].
 11. European Cities & Regions of the Future 2008/9, 2009, http://www.berlin-partner.de/fi leadmin/chefredaktion/pdf/presse/ECRF_offi cial_magazine_results.pdf [dostęp: 22.11.2013].
 12. European Cities & Regions of the Future 2010/11, 2010, http://www.fdiintelligence.com/Rankings/European-Cities-Regions-of-the-Future-2010-11 [dostęp: 22.11.2013].
 13. Florek, M., Insch, A., 2008, A Great Place to Live, Work and Play. Conceptualising Place Satisfaction in the Case of a City's Residents, Journal of Place Management and Development, vol. 1, no. 2.
 14. Gaczek, W.M., 2010, Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 206.
 15. Gaczek, W.M., 2013, Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu, w: Kisiała, W., Stępiński, B. (red.), Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Gonzalez, O., 2010, Cities Cross Benchmarking: A Meta-Ranking Exercise, The Third Knowledge Cities World Summit, Australia, http://www.forum48.org/?wpfb_dl=55 [dostęp: 19.10.2013].
 17. Jałowiecki, B., 2013, Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/nsro/ekspertyzy/uwarunkowania_metropolii.pdf [dostęp: 11.10.2013].
 18. Jankowska, M., 2011, Znaczenie czynników twardych i miękkich dla atrakcyjności miejsca w kontekście budowania Miasta Dobrobytu (praca magisterska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Ekonomii), Poznań.
 19. Kędzior, Z., 2003, Metodologiczne aspekty badania jakości życia, w: Karwowski, J. (red.), Jakość życia w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Kotler, P., Asplund, C., Rein, I., Haider, D., 1999, Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, Financial Times/Prentice-Hall, Harlow.
 21. Mercer Quality of Living Worldwide City Ranking Survey, http://www.mercer.com/qualityofl ivingpr [dostęp: 18.11.2013].
 22. Matusiak, M. (red.), Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
 23. Osuch, J., Wąsowicz, E., Zaborek, P., 2003, Oddziaływanie narzędzi marketingu komunalnego na poziomie jakości życia mieszkańców gminy, w: Karwowski, J. (red.), Jakość życia w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 24. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 2012, Warszawa.
 25. Styś, A., Styś, S., 2003, Uwarunkowania jakości życia w regionie, w: Karwowski, J. (red.), Jakość życia w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 26. Vienna Is Europe's Most Innovative City, Wien.at,http://www.wien.gv.at/english/politics/international/competition/innovation.html [dostęp:29.11.2013].
 27. Vienna's Performance in International Competition, Wien.at http://www.wien.gv.at/english/politics/international/competition/ [dostęp: 29.11.2013].
 28. Wiedeń pozostaje miastem o najwyższej jakości życia, 11.12.2012, AdvantageAustria.org, http://www.advantageaustria.org/pl/oesterreich-in-poland/news/local/20121211_Mercer-Studie_2012__Lebensqualitaet.pl.html [dostęp: 29.11.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu