BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowski Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Tytuł
Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Methods of Operational Systems' Efficiency Analyse in the Context of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 759-766, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z warunków właściwego rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest możliwość szybkiego dostępu do wydajnego systemu e-usług informatycznych. Dlatego artykuł podejmuje temat metod analizy wydajności platformy e-usług. Przedstawiono cztery antymetody i dwie właściwe metody analizy wydajności systemów operacyjnych (metoda USE i metoda TSA). (abstrakt autora)

A possibility of a quick access to the efficient system of e-services is one of the basic condition for an information society development. For this reason this article describes methods of operational systems' efficiency analyses. There are presented four anti-methods and two appropriate methods of operational systems' efficiency analyses (USE Method, TSA Method). (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bytniewski A. (red.) (2013), Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Gregg B. (2014), Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, Michigan.
  3. Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI, Katowice.
  4. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. (2003), Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa.
  5. Tanenbaum A S. (2010), Systemy operacyjne, Helion, Gliwice.
  6. www.brendangregg.com/methodology.html (2014).
  7. www.usenix.org/conference/lisa12/performance-analysis-methodology (2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu