BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galik Anna (Uniwersytet Gdański, doktorantka)
Tytuł
Specyfikacja dokumentów sprzedaży w transakcjach kupna-sprzedaży węgla kamiennego w Polsce
Sales Documents in Purchase and Sale Transactions of Steam Coal in Poland
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 2, s. 43-50, tab., bibliogr. 6 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Przemysł węglowy, Rynek węgla, Sektor węglowy, Akcyza, Podatek akcyzowy
Coal-mining industry, Coal market, Coal sector, Excise duty, Excise tax
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały aktualne dokumenty sprzedaży obowiązujące w transakcjach kupna-sprzedaży węgla kamiennego w Polsce. W związku z wprowadzeniem na początku 2012 roku podatku akcyzowego na węgiel kamienny, jednocześnie weszły w życie dodatkowe wymogi w zakresie dokumentów obowiązujących podczas sprzedaży towaru. Sprzedawca jest zobowiązany wydawać do klienta i gromadzić w aktach firmy różne dokumenty, uzależnione od rodzaju nabywcy, dokonującego zakup i przeznaczenia towaru. Na początku wskazane zostały dokumenty handlowe obowiązujące przy transakcji zakupu towaru przez gospodarstwa domowe ze zróżnicowaniem na ilość towaru, warunkującą rodzaj wymaganych dokumentów. Następnie wskazano dokumenty wymagane podczas zakupu towaru przez przedsiębiorstwa handlowe uprawnione do zwolnienia z podatku akcyzowego. Wyjaśnione zostało znaczenie pośredniczącego podmiotu węglowego oraz przedstawione zostały przysługujące mu zasady zakupu. W ostatniej części przedstawiono transakcję zakupu węgla kamiennego przez podmiot bez uprawnienia do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz związaną z tym konieczność zapłaty akcyzy, jej wysokość oraz sposób naliczania. Celem artykułu było pokazanie skomplikowanej procedury dokumentacyjnej podczas sprzedaży towaru, obowiązującej w wyniku wprowadzenia podatku akcyzowego na węgiel kamienny. Przeprowadzona weryfikacja stosowanych dokumentów pozwala na oceną dodatkowego zaangażowania podmiotu handlowego podczas sprzedaży towaru. Na zakończenie zaproponowane zostały nowe rozwiązania korzystne z punktu widzenia obrotu gospodarczego zarówno dla sprzedawcy jak i klienta. (abstrakt oryginalny)

This article describes sales documents in purchase and sale transactions of steam coal in Poland. In relation to introducing the excise tax on steam coal at the beginning in 2012, additional requirements appeared in documents during the sale of goods. Now the seller is obliged to issue various documents depending on the type of the buyer and the destination of goods. The article presents the coal sales documents for households, companies with no tax payment and companies with tax payment. The purpose of this article is to present complicated and time-consuming procedures during the sale of goods, as a result of the current excise tax on steam coal. In conclusion the author identify new solutions that are beneficial for the seller and the buyer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane Ministerstwa Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/zh/akcyza/wyjasnienia-ikomunikaty/-/ asset_publisher/Id8O/content/zmiany-przepisow-akcyzowych-od-dnia-1- stycznia-2013-r/pop_up?_101_INSTANCE_Id8O_viewMode=print, dn. 04.05.2015.
  2. Dane Ministerstwa Finansów, Lista pośredniczących podmiotów węglowych, http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/lista-posredniczacych-podmiotowweglowych, dn. 05.05.2015.
  3. Dane Ministerstwa Finansów, Stawki podatku akcyzowego, stan na 1 stycznia 2015 r., http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/927897/2015_stawki.pdf, dn. 03.06.2015.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjA A&url=http%3A%2F%2Fisip.sejm.gov.pl%2FDownload%3Fid%3DWDU20130001108 %26type%3D2&ei=zKVxVYLEEYSZsgGkuJHICw&usg=AFQjCNFml7ivWZdWg9u3_ gnqrFsmEeKdgw&bvm=bv.95039771,d.bGg, dn. 04.05.2015.
  5. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Tekst jednolity, Dz.U. 2013 poz. 939, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000939, dn. 04.05.2015.
  6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Tekst jednolity, Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090030011, dn. 04.05.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu